Na ministrstvu ocenjujejo, da so učbeniški skladi v vseh osnovnih šolah dobro uveljavljeni in izkoriščeni. Pri izbiri učbenika in delovnega zvezka je učitelj strokovno avtonomen, zato je od njegovega izbora odvisen tudi strošek šolanja in teža šolskih torb. Dušan Merc, ravnatelj osnovne šole Prule, je kritičen: "Trg je ustvaril v vseh letih nepregledno množico založnikov in učbenikov. Količino učbenikov na trgu pa povečuje tudi država in njeni paradržavni deli (zavod za šolstvo in strokovni svet), ki nenehno prenavlja učne načrte in dovoljuje uvedbo novih izbirnih predmetov. Zaradi tega se pojavlja zanimiv fenomen, da posamezni založniki vsiljujejo svoje kvazistrokovne zahteve do države, ki so v resnici dobičkonosne. Vedno novi učbeniki niso strokovno preverjeni, so samo pregledani, ali pa še to ne, niso pa preizkušeni."

Prodaja učbenikov upadla

Založniki, ki večji del prometa dosežejo s šolskimi knjigami - na DZS povedo, da v strukturi prodaje šolskega programa učbeniki predstavljajo okoli 45 odstotkov prometa -, se medtem pritožujejo, da jim je od leta 1996, ko so začeli delovati učbeniški skladi, prodaja upadla za najmanj dve tretjini. Maja Jug Hartman, direktorica založništva učbenikov založbe Mladinska knjiga, pravi: "Če bi se učbeniki v šolskih skladih zamenjali na tri leta, kot je navedeno v Pravilniku o upravljanju skladov, bi to pomenilo upad prodaje za dve tretjini v treh letih. Ker šolski skladi le dopolnjujejo povsem uničene učbenike, stare pa zadržujejo tudi po pet, celo deset let, je težko oceniti dejanski upad." Iz osnovnih šol Zadobrova, Prule in Ledina so sporočili, da učbenike menjavajo na od tri do štiri leta, v skladu z učnimi načrti in vizijo šole.

Po štirih letih uporabe učbenika zanj ne dajo več subvencij

Tudi MŠŠ zavrača očitke založnikov, da mnoge šole lepo služijo na račun izposojevalnin, knjižnega sklada pa ne obnavljajo redno. Na ministrstvu razložijo, da šole morda nekatere učbenike uporabljajo več let, vendar jih ministrstvo redno opozarja na to, da jim po štirih letih uporabe istega učbenika ne dajo več subvencij zanj. Prav tako bodo od letos na MŠŠ podatke o nakupih in izposojah učbenikov v učbeniških skladih v osnovnih šolah začeli zbirati v aplikaciji Trubar, ki bo nadziral porabo sredstev iz državnega proračuna, ki ga šole dobijo za povrnitev sredstev izposojevalnine. S tem naj bi bila poraba sredstev še preglednejša.

Jug-Hartmanova še opozarja, da od vrednosti, ki jo MŠŠ da šolam za obnovo učbeniškega sklada, niso udeleženi ne avtorji ne založniki, ki učbenike načrtujejo in izdajajo, in da gre pri tem za kršenje zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in povzročanje gospodarske škode gospodarskim družbam. Zato so založbe Mladinska knjiga, Rokus in Debora vložile tožbe proti MŠŠ, ki je te tožbe že vse zavrnilo kot neutemeljene, sodni postopek pa še traja.