Predstavitev je namenjena občinam, društvom, zavodom, ustanovam, neformalnim skupinam mladih, regionalnim razvojnim agencijam ter zavodom za turizem in ostali zainteresirani javnosti. Pripravlja jih Movit NA Mladina v sodelovanju z regijskimi središči in lokalnimi občinami, piše na internetni strani.

Prva predstavitev bo danes v Kranju, 2. septembra bo na Ptuju, 4. septembra na Igu, 8. septembra v središču Rotunda v Kopru ter nazadnje 10. septembra v Krškem.

Zainteresirani lahko udeležbo na dogodku prijavijo na info@ezd.si, ob čemer naj tudi navedejo, katere predstavitve se bodo udeležili. Dodatne informacije o programih posameznih predstavitev so na voljo tudi na www.mva.si.

Program mladi v akciji sicer nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti.