Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je državno pravobranilstvo kot zastopnik javnega interesa sprožilo upravni spor (vložilo tožbo), ne da bi poprej za to pridobilo pooblastilo vlade. V drugem odstavku 18. člena zakona o upravnem sporu namreč piše: "Zastopnik javnega interesa lahko vloži tožbo na podlagi pooblastila vlade, kadar ta ugotovi, da je bil z upravnim aktom kršen zakon v škodo javnega interesa." To pomeni, da državno pravobranilstvo tožbe ne more vložiti po lastni presoji.

Zakon s takšno dikcijo, ki je spremenila in zožila vlogo državnega pravobranilstva v upravnem sporu, je državni zbor sprejel že 28. septembra 2006, zato je nenavadno, da državno pravobranilstvo ne pozna zakonodaje, po kateri deluje. Na naše vprašanje, ali res potrebujejo pooblastilo vlade za vsak primer posebej, kot ugotavlja vrhovno sodišče, in ne splošnega pooblastila s 5. aprila 2007 (z njim je vlada državno pravobranilstvo določila za zastopnika javnega interesa v vseh zadevah, v katerih ugotovi, da je z upravnim aktom kršen zakon v škodo javnega interesa), nam je vodja nepravdnega oddelka državnega pravobranilstva Darinka Novak Zalaznik odgovorila: "Odločitev najvišjega sodišča v državi je treba spoštovati in jo bomo upoštevali."

Čeprav na državnem pravobranilstvu zagotavljajo, da bodo vztrajali pri tožbi zoper odločitev MKGP o vrnitvi nevarnih bulmastifov, pa je pričakovati, da jo bo upravno sodišče po vsej verjetnosti zavrglo, saj državno pravobranilstvo za tožbo nima pooblastila vlade. S tem bo zadeva bulmastifi pravno končana, problem - domnevno ogrožanje ljudi - bo pa ostal. MKGP je namreč odločitev o vrnitvi Atlasa in Yoj oprlo na mnenje strokovne komisije, ki je ocenila, da se psa lahko vrneta lastniku, vendar le pod strogo določenimi pogoji. Toda MKGP smo včeraj spravili v veliko zagato z na videz preprostimi vprašanji, kdo izvaja nadzor nad posebnimi ukrepi, ki so jih predpisali, in kje so trenutno psi.