Po trenutni ureditvi so bile investicijske družbe upravičene plačila davka za leto 2006, če bi do konca novembra letos v obliki dividend izplačale najmanj 20 odstotkov dobička, ki so ga ustvarile to leto. Ministrstvo na drugi strani predlaga ureditev, po kateri bi se rok za izplačilo teh dividend podaljšal do leta 2011, delničarji pa bi dividende dobili kar po obrokih. Po predlogu ministrstva bi morale investicijske družbe najmanj tretjino predvidenega zneska izplačati do konca letošnjega novembra, do 30. novembra 2010 dve tretjini in do konca novembra 2011 še preostanek.

Zakaj natančno bi spreminjali obstoječo ureditev, ki velja že več let, ni znano, na ministrstvu pa so prepričani, da je "predlagana dopolnitev zakona nujna, saj bi v nasprotnem primeru nastale težko popravljive posledice za delovanje države". Vendar poznavalci razmer in celo v nekaterih družbah za upravljanje tega prepričanja ne delijo in opozarjajo, da je sprememba zakona pisana predvsem na kožo investicijski družbi NFD 1. Ta ima iz tega naslova še največ neporavnanih obveznosti do svojih delničarjev, medtem ko je večina preostalih investicijskih družb omenjene obveznosti že poravnala.

matjaz.polanic@dnevnik.si