Po mnenju odbora in omenjenih organov trenutno ni potrebe obširno preventivno zapirati tistih šol, kjer ni obolelih z virusom nove gripe. Oblasti naj tako zapirajo le tiste šole, kjer je med učenci že prišlo do izbruha nove gripe, saj lahko s tem učinkovito preprečijo širjenje virusa. Učinkovitost tega ukrepa pa je odvisna predvsem od pravočasnega, dovolj hitrega in pravilnega ukrepanja, so zapisali v izjavi.

Odločitev o nujnosti zapiranja šol sprejema vsaka država članica EU posebej na podlagi stanja razširjenosti bolezni znotraj države. Ob morebitnem zaprtju šol je hkrati treba izvajati preventivne ukrepe glede preprečevanja drugih oblik druženja in zbiranja otrok, so še zapisali.

Posameznikom, ki kažejo znake okužbe z virusom nove gripe, še preden odpotujejo, odbor za zdravstveno varnost svetuje, naj potovanje preložijo. Tisti, ki pa zbolijo na potovanju, pa naj po nasvetu odbora odložijo povratek v državo in se zadržujejo v nastanitvenem objektu ter omejijo stike z ostalimi, razen če ne potrebujejo zdravniške pomoči.

Potnikom, ki so zboleli med letovanjem in se kljub odsvetovanju želijo vrniti domov, naj se potovanje domov ne prepreči, razen v primeru kliničnih razlogov. Vseeno pa takim bolnikom odbor svetuje, naj med prevozom nosijo zaščitno masko.

Omenjeni izjavi sodita v širši kontekst strateškega načrtovanja in pripravljenosti za usklajeno evropsko delovanje proti pandemiji gripe tipa A (H1N1) 2009. Sta tudi podlaga za izvajanje skupnih ukrepov na področju javnega zdravja med državami članicami in Evropsko komisijo, s čimer bi zagotovili učinkovit in usklajen odziv na pandemijo na ravni EU.