Skupina Intereuropa je v prvem letošnjem četrtletju in zadnjem, ko je bil na čelu družbe Andrej Lovšin, ustvarila kar tri milijone evrov čiste izgube, dobiček iz poslovanja je dosegel le 17 odstotkov tistega v prvem četrtletju lani, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je za polovico zaostal za načrti, čisti prihodki od prodaje pa so bili za 22 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani.

Največji, in sicer kar 25-odstotni upad prihodkov so v Intereuropi zabeležili pri kopenskem prometu, prihodki iz medcelinskega prometa pa so upadli za odstotno točko manj. Med posameznimi državami je Intereuropa največji upad doživela v Sloveniji in Srbiji, medtem ko so se prihodki v Rusiji potrojili na 5,2 milijona evrov.


Vendar je njihova več kot 140 milijonov evrov vredna investicija v logistični center Moskva-Čehov k temu prispevala le manjši del. Prihodki njihove ruske družbe OOO Intereuropa-East so namreč v prvem četrtletju znašali vsega 0,9 milijona evrov, pri čemer se je čista izguba družbe povzpela na kar 3,85 milijona evrov.

Negativen je bil tudi dobiček iz poslovanja (EBIT), poleg tega pa je prav ruska investicija ključni razlog, da so se finančni odhodki iz finančnih obveznosti podvojili na 4,7 milijona evrov.

Več kazalcev poslovanja Intereurope si lahko pogledate na spletni strani Poslovnega Dnevnika pod ikono analize podjetij ali na tej povezavi.