Po pregledu in ponovni proučitvi odločitve ministrstva za okolje in prostor kot drugostopenjskega organa, da se odločba glede okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement odpravi ter vrne v ponovno odločanje Arso kot organu prve stopnje, je slednja ugotovila, da so podani pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Arso je v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement odločal tretjič.

Kot je znano, je Inšpekcija RS za okolje in prostor v skladu s tem, ko je bilo odpravljeno okoljevarstveno dovoljenje za Lafarge Cement, uvedla vse ukrepe, da se je do izdaje nove odločbe preprečilo oz. ustavilo sežiganje v podjetju. V podjetju pa so ob odpravi okoljevarstvenega dovoljenja poudarili, da v celoti izpolnjujejo vse zakonske in vsebinske pogoje za pridobitev okoljskega dovoljenja, vključno z dovoljenjem za sosežig alternativnih goriv.

Kot je znano, so se občani Zagorja ob Savi na junijskem posvetovalnem referendumu, ki je potekal vzporedno ob volitvah v Evropski parlament, s 93,77 odstotka glasov izrekli proti sosežigu odpadkov v Lafarge Cementu.