Prijavitelj ji očita, da je z obvestilom Zavetišču za živali Gmajnice (z dne 15. februarja 2008), da VURS ne bo usmrtil bulmastifov zdravnika Saše Baričeviča, dokler ne bo kmetijsko ministrstvo odločilo o Baričevičem predlogu za odlog usmrtitve, "blokirala" odločbo uradnega veterinarja. S tem naj bi se postavila v vlogo drugostopenjskega pritožbenega organa, torej kmetijskega ministrstva (MKGP).

Čadonič-Špeličeva te očitke zavrača in pojasnjuje, da je le sledila procesnim določbam 2. odstavka 92. člena zakona o veterinarskih merilih skladnosti, ki pravi, da sme organ, pristojen za odločanje o pritožbi, izjemoma dovoliti, da se izvršitev odrejenih ukrepov odloži, če bi z njihovo izvedbo nastala nepopravljiva škoda, ki je drugače ni mogoče odvrniti, z odlogom pa zdravje ljudi in živali ni ogroženo.

Ne glede na izrek odločbe, da pritožba ne zadrži izvršitve, se lahko izvršitev odrejenih ukrepov iz istih razlogov izjemoma odloži tudi po zakonu o splošnem upravnem postopku, pravijo na VURS in dodajajo: "Zato direktorica z dopisom ni o ničemer odločila, ampak je obvestila zavetišče le o določbah posebnega dela upravnega postopka."

Odločbo o usmrtitvi bulmastifov Atlasa in Yoj je 13. februarja 2008 izdal veterinarski inšpektor Uroš Andrenšek z ljubljanskega območnega urada VURS, rok za izvršitev je bil takoj po prejemu odločbe, zavetišču pa je bila zagrožena kazen 1500 evrov, če usmrtitve ne bi izpeljalo. Toda ker je zavetišče isti dan (14. februarja 2008) kot odločbo o usmrtitvi prejelo tudi pritožbo lastnikov psov in predlog za zadržanje usmrtitve, se je, pojasnjujejo na VURS, vodstvo zavetišča obrnilo na njihov glavni urad s prošnjo za pojasnilo, kako naj ravnajo s psi.

"Da bi pravno korektno izpeljali postopek in se izognili morebitnim procesnim napakam ali celo odškodninski tožbi, če bi organ druge stopnje (kmetijsko ministrstvo, op. p.) odločil drugače kot VURS, je direktorica 15. februarja 2008 odgovorila zavetišču z dopisom, da do odločitve organa druge stopnje VURS ne bo šel v prisilno izvršitev svoje odločbe in da psi ostanejo v zavetišču, kjer so bili od marca 2006," navajajo na VURS.

Kmetijsko ministrstvo je odločilo že tri dni kasneje in potrdilo odločbo VURS, da je treba Atlasa in Yoj, ker da sta za okolico nevarna, humano usmrtiti. To pa se ni nikoli zgodilo, saj je lastnik Saša Baričevič prek odvetniške družbe Senica pravico poiskal tudi na upravnem sodišču, uspel s pritožbo na še dve odločbi veterinarskega inšpektorja, po kateri bi morali njegova psa, ki sta med bivanjem v zavetišču poškodovala tudi inštruktorico, usmrtiti. Nasprotno, dosegel je, da so mu ju 23. junija letos vrnili.