Namesto Mariniča naj bi izpit prišel opravljat nekdo drug. Pri Bezjaku je položaj drugačen oziroma gre za še večjo težavo, saj se je Bezjak tako volilcem kot državni volilni komisiji predstavil z izobrazbo, ki je ni dosegel. Na spletni strani SDS je navedel, da je obiskoval Višjo ekonomsko poslovno šolo v Mariboru in si pridobil naziv ekonomist. Tudi na uradni kandidatni listi državne volilne komisije se je Bezjak predstavil s poklicem - ekonomist. Dejstva so drugačna. Bezjak nikoli ni obiskoval mariborskega VEKŠ in tam niti ni diplomiral, zato niti naziva ekonomist na tej šoli ni pridobil.

Ko smo ga spraševali o resničnosti njegovih podatkov o izobrazbi, nam je odgovoril: "Pri oblikovanju življenjepisa, ki se generira na različnih spletnih straneh, je tudi sicer bilo nekaj napak, saj Višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru nisem obiskoval. Te napake bomo odpravili."

Tega, kako se je "napaka" pri izobrazbi zgodila pri njegovi uradni kandidaturi pri volilni komisiji, pa Bezjak ne pojasni. Na spletni strani sds.si so včeraj iz Bezjakovega življenjepisa izbrisali študij na VEKŠ.

Posebna zgodba je visokošolsko izobraževanje na GEA College, za katerega poslanec Bezjak trdi, da ga je končal leta 2001. Na svoji promocijski spletni strani Marjanbezjak.si je še prejšnji teden trdil, da je končal visoko šolo na GEA College leta 2001 in pridobil naziv menedžer. Ko smo to preverjali na visokošolskem oddelku GEA College, so nam odgovorili, da tam nikoli niso razpisali študija menedžmenta in niti nikoli niso podeljevali naziva menedžer. Prav tako po besedah visokošolskega oddelka GEA College oseba Marjan Bezjak tam ni bila vpisana kot študent in zato tam niti ni diplomirala.

Marjan Bezjak nam je glede tega odgovoril, da se je leta 1998 vpisal na GEA College na program Vodenje poslovanja v manjših podjetjih in študij končal z nalogo Management v podjetju Fa Maik, d. o. o., Maribor. Nismo pa dobili odgovora, ali je ta študij res opravljal na visokošolskem programu, kot trdi na svoji spletni strani. Ob koncu tedna je spletna stran Marjanbezjak.si ostala brez vsebine. Prvotne različice obeh spletnih strani, kjer je neresnično predstavljena Bezjakova izobrazba, smo shranili in ju objavljamo ob članku. Bezjaka so v mandatu vlade Janeza Janše imenovali za člana nadzornega sveta Luke Koper.

O naravi Bezjakovega ravnanja smo vprašali protikorupcijsko komisijo in ugotovili, da se tudi tam ukvarjajo s tem primerom. Pomočnik predsednika komisije Bećir Kečanović nam je povedal: "Komisija je dobila prijavo zoper enega od poslancev, ampak ker postopek odločanja komisije še ni končan, o tem ne morem govoriti."