Koraki, katerih cilj je revizija zgodovine, imajo daljnosežne politične cilje in rušijo obstoječi sistem mednarodnih odnosov. Izjava, ki poziva k odkriti in nepristranski oceni vzrokov in posledic druge svetovne vojne, sicer sovpada s 70. obletnico začetka vojne, ki bo 1. septembra letos.

V deklaraciji je svet federacij med drugim še zapisal, da je pred začetkom druge svetovne vojne več "vplivnih evropskih držav" - te sicer niso navedene - preprečevalo oblikovanje "učinkovitega sistema kolektivne varnosti, ki je bil brez sodelovanja ZSSR, tako kot je danes brez sodelovanja Rusije, nepredstavljiv".