Preiskavo v zvezi z ravnanjem ministra in predsednika Zaresa Gregorja Golobiča zahtevajo opozicijske SDS, SNS in SLS, z njo pa naj bi med drugim preiskali sum, da se je Golobič izognil plačevanju davkov v Sloveniji, sum klientelizma in koruptivnega ravnanja Golobiča za pridobitev slabo zavarovanih posojil, ki so bila odobrena s strani NLB, ter sum klientelizma in koruptivnega ravnanja Golobiča za pridobitev znatnih nepovratnih sredstev in poslov za podjetja v skupini Ultra.

Kot je v imenu predlagateljev dejal vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko, je objava podatkov o premoženjskem stanju Gregorja Golobiča, ki so se pred evropskimi volitvami pojavile v nekaterih medijih, v primerjavi s tistimi, ki jih je pokazal predsednik protikorupcijske komisije, "zares pokazala pravi obraz nove politike, ki je zavela po volitvah".

"Pokazalo se je, da zakoni in načela ne veljajo za vse enako, da imajo nekateri posamezniki izjemno močno politično in institucionalno zaščito," je prepričan Tanko. Po njegovih besedah na strani vladne stranke na videz odločno predlagajo "protitajkunske ukrepe", po drugi strani pa iz teh strank prihajajo javni funkcionarji, za katere obstaja utemeljen sum, da so bili in so udeleženi v številnih sumljivih poslih.

"Golobič podatkov o svojem premoženju ne bi prikrival, če je bilo to pridobljeno zakonito"

Kot je dejal Tanko, je Golobič v volilni kampanji "zablestel kot borec za zakonitost in preglednost v javnem delovanju". "Pa je res delal tako," se je vprašal in dodal, da Golobič podatkov o svojem premoženju ne bi prikrival, če je bilo to pridobljeno zakonito.

Tanko je med drugim opozoril na posle Ultre z Mercatorjem in Mestno občino Ljubljana, "pri čemer se v obeh povezavah pojavlja sedanji župan MOL Zoran Janković". Po njegovem izstopajo tudi visoki krediti, ki jih je Ultri dodelila Nova Ljubljanska banka in ki so po poročanju medijev neustrezno zavarovani.

Kot pravi Tanko, še vedno ni bilo zadovoljivega odgovora, "kaj je z ostalimi podjetji in njihovimi vrednostmi, v katerih ima Gregor Golobič deleže, ter zakaj je sprejemljivo, da ima minister, ki prejema plačo iz javnih sredstev, podjetja oziroma poštne nabiralnike s sedeži v tujini, istočasno pa isti minister na sejah vlade zaradi premajhnih prilivov v državni proračun odloča o povišanju trošarin, davkov, o razpisih."

Komisija za preverjanje sumov klientelizma

"Ker ni zadovoljivih odgovorov, ker se je celoten politični vrh postavil v bran ravnanja Gregorja Golobiča, ni druge možnosti, kot da se odredi preiskovalna komisija, ki se bo sistematično lotila preverjanja sumov klientelizma, korupitivnega ravnanja Gregorja Golobiča," poudarja Tanko.

Komisija naj bi tako preverjala Golobičevo pridobivanje javnih nepovratnih sredstev iz javnih razpisov, domnevno fiktivne posle, sum utaje davkov, sum politične pomoči pri pridobitvi slabo zavarovanih kreditov podjetjem skupine Ultra ter sum o neupravičeni pridobitvi statusa kmeta ter preiskala še nekatere druge sume in dejanja.