"Zavod se ukvarja z več dejavnostmi. Z vodenjem investicij in upravljanjem nepremičnin v lasti Republike Slovenije v Planici, z informatiko v športu, s športom otrok in mladine ter časopisjem," je pojasnil Jelko Gros. Ljubitelje športa zanima predvsem, kaj to pomeni za izgradnjo težko pričakovanega nordijskega centra. "Mislim, da bomo letos izpolnili načrt. Objavljen je arhitekturni natečaj, podpisali smo pogodbo z izvajalcem za žičnico v Planici, medtem ko je v teku javno naročilo za dela na letalnici, ki jih je potrebno narediti za izvedbo svetovnega prvenstva v poletih prihodnje leto," je povedal Gros.

Zaradi težav z zemljišči bodo najprej na vrsto prišli objekti, ki jih potrebujejo skakalci. Ko bodo urejena vsa lastništva, bodo na vrsto prišli tudi smučarski tekači. "Zemljišča, na katerih delamo, so 'čista'. Je pa res, da vsa zemljišča še niso urejena. Tako smo se organizirali, da bomo delali najprej tam, kjer nimamo nobenih težav. Za ureditev stvari z lastniki, ki so člani agrarne skupnosti, imamo še dve leti časa," je pojasnjeval nekdanji trener slovenske skakalne reprezentance in razkril še časovni načrt za izgradnjo objektov: "Letos moramo narediti vsa dela na letalnici, v prihodnjem letu naj bi gradili vse skakalnice, od Bloudkove do najmanjše, petnajstmetrske. Ti objekti bodo stali na zemljišču, ki je že v lasti Republike Slovenije. Objekti, ki bodo na ravnini, gre predvsem za tekaške proge, naj bi bili zgrajeni na zemlji, ki je danes v lasti članov agrarne skupnosti. Preden se bomo lotili te investicije, se bomo morali dogovoriti z lastniki."

Večina sredstev za izgradnjo nordijskega centra bo šla iz evropskih sredstev. Finančna struktura je naslednja: "Za to, kar delamo letos, torej za letalnico in žičnico, so bila sredstva predvidena že pred enim letom. Sredstva za izgradnjo ostalega dela nordijskega centra bodo šla iz evropskih strukturnih skladov. V 15 odstotkih jih mora pokriti država, v 85 odstotkih pa Evropska unija. Celotna višina sredstev, ki bo prišla iz EU, je 39 milijonov evrov."