Real ima tako prosto pot za izgradnjo poslovnega objekta, ker pa so po šestih letih "tržne in splošne gospodarske razmere povsem drugačne, bosta za vsebinsko preusmeritev projekta potrebna previdnost in čas", pravi direktorica Mojca Dulc.

Sodišče je med drugim ugotovilo, da na zemljišču, ki je v lasti Reala, ne stoji objekt, ampak obstaja le ideja arhitekta, ta pa do pravnega zavarovanja ni upravičena. "Arhitektu avtorju, ki je idejno zasnoval neki objekt, to še ne zagotavlja pravice do njegove izgradnje. Tako se avtorskopravno varstvo ne more raztezati nad lastninskim upravičenjem lastnika zemljišča, če ta ni naročil izdelave projektov pri avtorju."

Arhitekt Marko Mušič je konec 80. let v svojem načrtu avtobusne postaje predvidel tudi izgradnjo komercialnega dela kompleksa, ki se ni zgodila. V naslednjih letih je Real odkupil zemljišče, izdelal svoje načrte, pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo poslovnega objekta in začetna dela so stekla - vse do maja 2003, ko je Mušič z začasno odredbo novomeškega sodišča dosegel ustavitev gradnje, saj je zahteval, da se objekt zgradi po njegovem načrtu.

Dulčeva dodaja, da je Real imel zaradi zaustavitve gradnje veliko gospodarsko škodo. Že sklenjene pogodbe s kupci so morali razdreti in jim vrniti že vplačane zneske. Vrednost načrtovane naložbe je takrat znašala 2,3 milijona evrov. Zgraditi so nameravali prostore, namenjene športnim, trgovskim in pisarniškim dejavnostim, razprostirali pa bi se v treh etažah na 2500 kvadratnih metrih.