Število živorojenih otrok je v letu 2008 prvič po letu 1991 ponovno preseglo 21.000. Rojenih je bilo 21.817 živorojenih otrok, med njimi 11.126 dečkov in 10.691 deklic. To je kar za deset odstotkov oziroma za 1994 več kot leto pred tem.

Od leta 2003, ko je bilo najmanjše število živorojenih otrok doslej, število otrok postopoma narašča. V lanskem letu se je namreč na 1000 prebivalcev rodilo 10,8 otroka, v letu 2007 pa 9,8.

Vrednost celotne stopnje rodnosti, ki pove povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (pri sedanji stopnji umrljivosti in ob predpostavki, da bo ženska dočakala 49. leto starosti), za leto 2008 znaša 1,53. To je najvišja vrednost v zadnjih dvajsetih letih. Kljub vsemu pa se prebivalstvo Slovenije še naprej srečuje z zoženo reprodukcijo.

Kljub porastu rodnosti v Sloveniji po letu 2003 imajo ženske v primerjavi s preteklimi desetletji manj otrok, za materinstvo pa se odločajo vedno kasneje.

V letu 2008 je bila mati ob rojstvu otroka v povprečju stara 30 let, ob rojstvu prvega otroka pa so imele matere v letu 2008 v povprečju 28,4 leta. Obe vrednosti sta najvišji povprečni starosti po drugi svetovni vojni.

Najbolj rodno skupino so predstavljale ženske v starosti od 28 do 31 let. Žensk, ki so v letu 2008 rodile prvič in so bile mlajše od 25 let, je bila samo še dobra petina (21,9 odstotka), tistih, ki so v tem letu rodile prvič in so bile starejše od 35 let, pa je bilo že 7,3 odstotka.

V letu 2008 je bilo med novorojenimi otroki pol oz. 49,5 odstotka prvorojencev, več kot tretjina oz. 36,3 odstotka pa drugorojencev. Vsak deseti otrok je bil tretjerojenec.

V letu 2007 je število živorojenih otrok, ki so bili rojeni zunaj zakonske zveze, prvič preseglo polovico. V letu 2008 se je ta delež še povečal na 52,9 odstotka. Slednje se po mnenju statističnega urada dogaja zato, ker zakonska skupnost med mladimi v Sloveniji ne predstavlja več prevladujoče oblike življenjske skupnosti. Med materami, ki so rodile v letu 2008, je šele pri starosti 30 let delež poročenih presegel delež tistih, ki niso sklenile zakonske zveze.