Neodvisna raziskava, ki jo je za Intel opravilo podjetje Redshift Reseach, je pokazala, da večina staršev gleda na učinkovito uporabo osebnih računalnikov kot na sestavni del otrokovega razvoja, pri čemer jih 98 odstotkov meni, da ima spretna uporaba osebnega računalnika vpliv na možnosti zaposlitve.

Ste »digitalno cool« starš?

Moralna panika, ki je desetletja spremljala tehnološke inovacije, od radijskih in televizijskih sprejemnikov do računalnikov danes, očitno ne učinkuje na starše iz regije EMEA. Njihovi odgovori v nedavni raziskavi kažejo na močno prepričanje, da lahko tehnologija ustvari nove spretnosti in pripravi mlade na odraslo življenje. Želja, da bi bili osebni računalniki sestavni del izobraževanja, je pri starših skoraj univerzalna (98 odstotkov), toda skoraj tri četrtine (73 odstotkov) jih je nezadovoljnih s stopnjo podpore, ki jo prejmejo s strani vlad, ki naj bi bolje pospeševale dostop do računalnikov v šolah. To navdušenje prav tako odraža dejstvo, da 83 odstotkov staršev otrokom doma nudi dostop do računalnikov. Več kot 90 odstotkov staršev meni, da so »digitalno cool« starši z dovolj tehničnega znanja, da se ne osramotijo pred otroki.

Osebni računalniki niso samo za zabavo

Da otroci uporabljajo osebne računalnike za zabavo, je pričakovano, presenetljivo pa so šolske naloge skoraj enako pomembne pri uporabi. 86 odstotkov otrok iz regije EMEA uporablja računalnike kot pomoč pri svojih šolskih nalogah, toda razvoj življenjskih spretnosti z računalniki in internetom presega samo akademsko področje. Evropska mladina (81 odstotkov) se navdušuje nad družabnimi omrežji, s čimer so z razvojem in ohranjanjem družabnih stikov bolje pripravljeni na prihodnost – uporabna spretnost tako v zasebnem kot poklicnem razvoju.

Več kot polovica (51 odstotkov) staršev z otroki, starimi 13 ali več let, prav tako poroča, da osebni računalniki, povezani v internet, nudijo načine, s katerimi lahko otroci raziskujejo in organizirajo prostoročne dejavnosti. Toda prednosti tukaj še ni konec, saj tovrstna povezanost pomaga otrokom vseh starosti pri razvoju ustvarjalnosti, iniciativnosti in organizacijskih spretnosti.

Gordon Graylish, podpredsednik za prodajo in trženje v regiji EMEA, je povedal: »Jasno je, da računalnik izboljša učenje otrok tako v učilnici kot zunaj nje. Starši v regiji EMEA gledajo nanje kot na sredstvo za razvoj novih spretnosti in razvoj uporabnih omrežij. Prenosni računalniki odpravljajo časovne in prostorske omejitve ter dajejo mladim svet novih priložnosti.«

Osebni računalnik za vse starosti

Kot pri vseh elementih starševstva obstaja določena negotovost, kdaj je najbolje otroku predstaviti osebni računalnik. Skoraj četrtina (24 odstotkov) staršev meni, da naj bi imel njihov otrok dostop do osebnega računalnika pri 5. letu, kar kaže na to, da je osebni računalnik razumljen kot tak del sodobnega življenja, da bi bilo škodljivo, če ga ne bi uporabljali kot učno orodje celo v mladih letih. 65 odstotkov staršev meni, da naj bi imel otrok dostop do osebnega računalnika pri 8. letih – zgodnja šolska leta so tako ključen čas za razvoj teh spretnosti in spremljevalec šolskih dejavnosti. Jasno pa je, da so starši v obdobju, ko povprečen otrok iz regije EMEA vstopi v srednjo šolo, prepričani, da mora poznati osebni računalnik, saj 98 odstotkov staršev zagotovi dostop do računalnika pri starosti 12 let.

Dr. Richard Woolfson, otroški psiholog (http://richardwoolfson.co.uk): »Računalniki so razširili otroški svet učenja. Predstavljajo področje življenja otrok, ki nudi raven družbene komunikacije, ki preprosto prej ni bila na voljo. Pomaga jim pri razvoju družabnih omrežij in sklepanju stikov zunaj računalniškega sveta. Prav tako spremenijo način učenja, pri čemer postanejo aktivni udeleženci izobraževalnega procesa.«