Razdeljena je na 26 kantonov in ima okoli 7,5 milijona prebivalcev, ki govorijo štiri jezike: italijanski, nemški, francoski in retoromanski jezik. Zaradi tradicionalne politične suverenosti in vojaške nevtralnosti gosti mnoge mednarodne organizacije, tudi Rdeči križ in nekatere oddelke Organizacije združenih narodov.

Za Švico je značilno stabilno gospodarstvo, ki temelji na bančništvu, financah, industriji in turizmu. Seveda pa velja Švica prav zaradi tega za eno najdražjih držav Evrope. Zaradi dobrih življenjskih razmer in možnosti za zaposlovanje je bila v preteklosti zanimiva za tuje priseljence. V Švici je največ priseljencev iz evropskih držav (Italijanov, državljanov držav nekdanje Jugoslavije, Portugalcev, Nemcev in Francozov).

Stopnja brezposelnosti v državi je 3,7-odstotna. Najvišja je med mladimi, starimi od 20 do 24 let (5,4 odstotka). Stopnja brezposelnosti žensk je višja kot pri moških, razlike v stopnji brezposelnosti so tudi med posameznimi regijami. V nemško govorečem delu Švice je stopnja brezposelnosti nižja kot v francosko in italijansko govorečem delu.

Državljani Slovenije za zaposlitev v Švici potrebujemo delovno dovoljenje. Informacije o prostih delovnih mestih so dostopne na portalu EURES www.eures.europa.eu. Delovno dovoljenje pridobi za delavca delodajalec, ki ga namerava zaposliti. Največ prostih delovnih mest je v storitveni dejavnosti in v urarski industriji. Švica namreč še vedno slovi po svojih urah.

Prijava za zaposlitev naj bo sestavljena iz spremnega pisma in življenjepisa. Spremno pismo sme obsegati eno stran, življenjepis pa največ dve tipkani strani. Zaželeno je tudi, da priložite fotografijo in fotokopije dokazil o izobrazbi ter priporočila.

Najkasneje v mesecu dni po sklenitvi delovnega razmerja vam mora delodajalec izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi. Poskusna doba ne sme trajati več kot tri mesece. Delovni teden lahko traja največ 45, v nekaterih sektorjih pa tudi 50 ur. Za ure, ki jih opravite po polnem delovnem času, prejmete 125-odstotno plačilo.

V Švici minimalna plača ni zakonsko določena, vendar plačno politiko določajo nekatere kolektivne pogodbe. V primerjavi z drugimi evropskimi državami so plače v Švici dokaj visoke. Leta 2004 je povprečna bruto plača znašala 5500 švicarskih frankov na mesec. Plače so odvisne od sektorja, v katerem se zaposlujete, in tudi od delodajalcev.
Plače so v Švici dokaj nizko obdavčene v primerjavi z drugimi evropskimi državami, zato so razlike med bruto in neto plačami majhne. Prispevki za socialno varnost znašajo okoli 15 odstotkov, približno toliko pa tudi davek na plačo. Prispevki za socialno varnost, ki se plačujejo od plače, so: prispevek za pokojninsko in invalidsko varnost, za brezposelnost, za primer nesreče pri delu, lahko pa še za drugi pokojninski steber. 


Avtorica članka je Darja Kapun Grauf, svetovalka EURES na OS Maribor.