Projekt Nefiks, ki ga v sodelovanju z Uradom za mladino RS in Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani pripravlja Društvo Mladinski ceh, je indeks neformalnega učenja. Vanj mladi beležijo svoja neformalno pridobljena znanja in izkušnje, dostopen pa jim je tako v fizični obliki kot na spletu. V e-Nefiks mladi kar preko spleta beležijo svoja znanja, ki jih nato odgovorni potrjujejo in tako svojim sodelavcem pomagajo dopolnjevati zbirko referenc.

Za službo je ne skrbi
Pomen uporabnosti Nefiksa se zvišuje, ne le z vidika zaposlovanja, pač pa z vidika celostnega beleženja neformalno pridobljenega znanja. Priporočilo je Nefiksu dala tudi Univerza v Ljubljani. "Zaradi smeri študija se veliko ukvarjam z neformalnim učenjem, zato sem tudi izvedela za ta projekt. Če je študent med študijem aktiven, se to splača nekam beležiti. Samo vpišeš svoje delo, delodajalec pa to potrdi. Zadnja študentska dela sem dobila ravno na podlagi referenc iz Nefiksa. Čeprav zaključujem študij, kjer ni veliko zaposlitvenih možnosti, me za službo ne skrbi," je povedala Tadeja Ozebek.

Vse več uporabnikov
"Mladi so spoznali pomen neformalno pridobljenega znanja in predvsem pomen njegovega beleženja, zato je uporabnikov vedno več. Velikokrat mladi pričnejo z zbiranjem šele tedaj, ko začno iskati zaposlitev. Trenutno ima Nefiks v elektronski obliki preko 6.000 mladih, v klasični - knjižici pa še vsaj 2.000. Nekateri imajo obe verziji. Natančnih podatkov, koliko mladih vanj beleži, pa nimamo," pravi Alenka Blazinšek, vodja Nefiksa iz Društva mladinski ceh.

Neformalna znanja, ki jih indeks zajema, so komplementarna rednemu, formalnemu izobraževanju in kot taka nenadomestljiva pri celostnem razvoju osebnosti, ki ga skozi sistem osmih ključnih kompetenc vseživljenjskosti učenja spodbuja Lizbonska strategija.

Znanje je sistematično zbrano na enem mestu
Delodajalcem je po besedah vodje projekta všeč, da je sistematično in pregledno veliko znanja zbranega na enem mestu. Tako dobijo bolj popolno sliko o kandidatu za zaposlitev. Nefiks je namenjen tudi osebnostni rasti posameznika in spodbudi k vseživljenskemu učenju. "Nefiks se nam zdi zelo uporaben in koristen, zato smo se tudi odločili za sodelovanje. Vsekakor je zelo pomemben predvsem za dijake, študente, torej za bodoče delojemalce. Hkrati pa seveda za delodajalce, ki jih zanima dejansko znanje, kar lahko razberejo iz izkušenj študenta, ki so zapisane v Nefiksu. Tja smo vpisali oziroma potrdili že kar nekaj študentov, ki so pri nas opravljali študentsko delo," je povedala Mateja Bizjak iz ICRA - Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije.