Uradno bodo pobudo predstavili po parlamentarnih počitnicah, pričakujejo pa, da bodo z izjemo "ene stranke, ki že zdaj sistematično uporablja sovražni govor", dobili podporo vseh poslanskih skupin. Za spremembo poslovnika je namreč potrebna dvetretjinska večina.

Predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat je pobudo pozdravil in dejal, da vsaka zdrava politika potrebuje tudi zdrav dialog, a je ta Romom večkrat onemogočen. Prepričan je, da morajo Romi izkoristiti vsako možnost, da povedo svoje stališče o zadevah, ki urejajo njihove pravice.

Juri je povedal še, da so razmišljali, da bi pristojnost za obravnavo predpisov, ki urejajo položaj Romov, dodelili tudi kateremu drugemu odboru, a se jim zdi komisija za narodni skupnosti najprimernejša, saj so tudi Romi narodnostna manjšina. Ker so člani komisije le poslanci, Romi svojega predstavnika v njej ne bodo imeli, bodo pa kot zainteresirana javnost vabljeni k razpravam, na komisijo bodo lahko naslavljali svoje pobude in predloge. Juri še meni, da velja razmisliti tudi o tem, da bi v ime in pristojnosti komisije posebej zapisali tudi Sinte.

Včeraj se je sestala tudi vladna komisija za zaščito romske skupnosti, njen predsednik, šolski minister Igor Lukšič, pa je dejal, da nacionalni program ukrepov za Rome še ni v celoti pripravljen in ga bodo ponovno obravnavali na septembrski seji.