Kot je na novinarski konferenci pojasnila poslanka SDS Alenka Jeraj, je nesprejemljivo, da so občine kot ustanoviteljice šol in plačnik vseh stroškov izključene iz spreminjanja šolske zakonodaje. Zakonodaja namreč določa, da je treba o vseh zakonih, ki zadevajo lokalne skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. To po besedah Jerajeve določajo ustava, poslovnik DZ in zakon o lokalni samoupravi.

Kot je pojasnila, je vlada predlog novele sprejela 7. maja, dva dni zatem pa je bil vložen v zakonodajni postopek, zato je bilo časa za pridobitev mnenj lokalnih skupnosti dovolj. "To se seveda ni zgodilo, še več, predstavniki združenja in skupnosti občin niti niso bili povabljeni na to sejo," je dejala Jerajeva.

Poslanci SDS sicer nasprotujejo tudi vsebinskim spremembam, ki jih prinaša novela ZOFVI, ključna sprememba pa je sprememba v sestavi svetov vzgojnoizobraževalnih zavodov. Po mnenju Jerajeve so v prejšnjem mandatu dosegli evropske standarde in prerasli "obdobje samoupravljanja". Doslej je tako veljal sistem soupravljanja, korekten odnos med lokalno skupnostjo, učitelji in starši.

Pri predlaganih spremembah sestave svetov zavodov poslance SDS med drugim moti, da bodo imele v svetih lokalne skupnosti, ki so ustanoviteljice šol, najmanjši vpliv. Jerajeva je še opozorila, da so v šolah strokovni organi ter organi upravljanja in ni prav, da se ta dva pojma mešata.

Poslanec SDS Aleksander Zorn pa je opozoril na izjavo ministra za šolstvo Igorja Lukšiča, da predlagane spremembe "niso takšnega ranga", da bi bilo treba pridobiti mnenje občin. Zornu se to zdi izjava, ki je "glede na kompetence ministra skrajno nekompetentna".