Začetek urejanja Tobačne

Mestni svetnik Miha Jazbinšek je sicer hotel to točko tik pred sejo umakniti z dnevnega reda, saj se ni strinjal s tem, "da bi se lahko nekatere projekte kar vnaprej porušilo," a ga je mestni svet zavrnil. Tako je podjetje Imos-G dobilo dovoljenje mestnega sveta, ki na začetek izvedbe projekta Tobačna city čaka že štiri leta, da poruši tiste objekte, ki niso spomeniško zaščiteni. Do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo podlaga za začetek projekta Tobačna city, lahko na tem območju izvaja vzdrževalna dela, rekonstruira zaščitene objekte in odstrani druge (s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine) ter uredi začasno parkirišče. Prav tako bodo območje tobačne pregledali arheologi.

Sicer pa je Tobačna city eden največjih ljubljanskih projektov urejanja degradiranih območij, naložba Imosa-G je ocenjena na 290 milijonov evrov, kar je celo več od novega potniškega centra Emonika in le za 80 milijonov manj od kompleksa športnega parka Stožice. Kompleks, ki ga sestavlja devet od 14- do 20-nadstropnih stolpnic in nebotičnik na križišču Tržaške in Tivolske ceste, bo investitor zgradil predvidoma do leta 2016.

Stalnega amfiteatra na Špici ne bo

Na včerajšnji seji so prav vsi mestni svetniki z veseljem potrdili tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice in Gruberjevega prekopa. Na območju so tako predvideni pristanišče in urejeni premični pomoli s privezi za 12 ladij, gostinski vrtovi, parkovna površina s paviljonom, v katerem bo lokal in parkirišče za 50 vozil ter dodatna parkirna hiša za 500 vozil ob Gruberjevi palači. Ob parku je predviden tudi odprt prostor, namenjen predstavam na prostem, prostor za začasni oder pa je predviden še ob Ljubljanici. Čeprav so na četrtni skupnosti Center vztrajali, da se na Špici dodatno zgradi krožna ploščad, ki bi služila za stalni oder, okoli nje pa polkrožno amfiteatrsko stopnišče, so bili s predlogom zavrnjeni - stalnega odra ali letnega gledališča na Špici ne bo.

Prav tako ne bo več sedanjih barkač, ki so stalno zasidrane ob Špici, saj mestni svetniki nadaljnjega priveza za te ladje niso predvideli. Čeprav so bila v vseh prvotnih predlogih predvidena ta stalno vezana plovila - lokali, v novem predlogu, ki je bil sprejet, tega ni, saj svetniki menijo, da "onemogočajo smernice varovanja Plečnikove dediščine". Gostinska dejavnost je predvidena na privezanih plovilih ob pontonu ob Gruberjevem prekopu.

V območju urejanja Špice pa za zdaj ni predvidenega niti javnega kopališča, predvsem zaradi higienskih standardov, pravijo na MOL, čeprav je ljubljanski župan Zoran Janković še nedavno zagotavljal, da bo Ljubljanica kopalna najkasneje do leta 2012.