"Leto 2008 je bilo olimpijsko leto in tudi tu, kot na drugih področjih, smo dosegli prelomnico z osvojitvijo zlate kolajne Primoža Kozmusa. Štiriletni mandat upravnega odbora se je tako končal mnogo bolje, kot smo pričakovali. Že lani smo bili zelo blizu uvrstitve v reprezentančno evropsko superligo, saj nam je manjkalo le eno mesto, z vseh velikih tekmovanj pa smo se v zadnjih letih vračali z odličjem. Preselili smo se v nove, lastne prostore, ob tem pa smo uresničili tudi skoraj vse druge naše načrte," je uvodoma pojasnil predsednik AZS Peter Kukovica.

"Poleg športnikov smo letos prvič v pogodbe z zvezo vključili tudi njihove trenerje. Proračun je bil največji doslej, od 1.265.000 evrov prihodkov imajo največji delež sponzorska sredstva, sledita pa deleža Fundacije za šport in ministrstva za šolstvo in šport. Odhodkov je bilo za 1.251.000 evrov. Za letos je predvidenih 1.062.000 evrov prihodkov, odhodkov pa načrtujemo nekaj manj kot milijon. Zaradi zmanjšanja prihodkov bo potrebno še bolj racionalno trošiti denar. Pri načrtih dela za leto 2009 sem se posvetoval s številnimi člani zveze, ker želim, da je to naš skupen dokument. V finančni načrt smo vključili le tista sponzorska sredstva, za katera vemo, da jih bomo tudi v resnici dobili, obenem pa nismo krčili sredstev za atlete in atletinje," je dejal Kukovica in dodal, da se pozitivno odvija načrt pokritja velodroma in gradnje atletske krožne steze v Češči vasi pri Novem mestu, ter izrazil upanje, da bo leta 2011 prvič v zgodovini celotno dvoransko slovensko prvenstvo v naši državi.

Čeprav na skupščini ni bilo veliko razprav, pa je bilo tudi nekaj opozoril o slabostih v slovenski kraljici športov. Martin Steiner, predsednik strokovnega sveta AZS, je opozoril na dejstvo, da mnogi slovenski klubi zelo slabo delujejo. "Potrebno bo strniti vrste in več narediti na tem področju, ker bo drugače naša atletika nazadovala," je menil Steiner, ki je med vodilnimi tudi v velenjskem klubu, pri organizaciji največjega atletskega mitinga pri nas (Velenje) in komisar mednarodne atletske lige. Andrej Jeriček, vodja trenerske organizacije, je opozoril, da v pomanjkanju ljudi v klubih trenerji vse bolj prevzemajo tudi administrativno delo na račun strokovnega. Kukovica je pojasnil, da je v tem štiriletnem mandatu za delo s klubi zadolžen Marjan Hudej, podpredsednik AZS.

Primož Heinz, predsednik nadzornega odbora AZS, je dejal, da je ocena delovanja pozitivna tako na finančnem kot tudi na tekmovalnem področju. "727.000 evrov je bilo lani pridobljenih iz sponzorskih virov, zato je AZS lahko sklenila tudi več pogodb z atleti in zvišala zneske. Prav tako je bil velik poslovni uspeh nakup novih prostorov. Za to pa ima veliko zaslug ekipa, ki jo je vodil Kukovica. Sredstva, ki jih dobijo klubi, so višja kot v preteklosti, žal pa je veliko klubov preveč pasivnih. AZS je zelo veliko naredila tudi na področju prepovedanih poživil, ki ni le slovenski problem ali problem zgolj atletike," je navedel Heinz.

V zaključku so dopolnili statut AZS, ker se je zveza preselila v nove prostore in ima novo celostno podobo. Vsebinska je bila le sprememba določil o dopingu, ki so sedaj usklajena z Mednarodno atletsko zvezo (IAAF). Na skupščini je bilo 19 predstavnikov klubov, kar je 36-odstotna udeležba.