Izdaja novih delnic Steklarne Rogaške je bila posledica konverzije zapadlega posojila Zvon Ena Holdinga v višini pet milijonov evrov v lastniški kapital Steklarne Rogaška. Po novem ima Zvon Ena Holding v Steklarni Rogaška neposredno 80-odstotni lastniški delež, prek holdinga Julius pa še 18 odstotkov. Posledično se je Leu Ivanjku, ki je solastnik Julius Holdinga, lastniški delež v Steklarni Rogaška zmanjšal z desetih odstotkov na dva odstotka.

V minulem letu je Steklarna Rogaška ustvarila 28,46 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 15 odstotkov več kot v letu 2007. Medtem ko je Steklarna Rogaška v letu 2007 ustvarila 8,43 milijona evrov dobička, je lani pridelala kar 4,4 milijona nerevidirane evrov izgube. Konec lanskega leta je imela Steklarna Rogaška 85,6 odstotka dolžniškega kapitala oziroma malenkost manj kot leto pred tem. V preučevanem obdobju so se dolgoročne finančne obveznosti zmanjšale za 22 odstotkov, na dobrih devet milijonov evrov. Po drugi strani so se kratkoročne finančne obveznosti povečale za 81 odstotkov, na 8,6 milijona evrov. V povprečju je bilo v Steklarni Rogaški lani zaposlenih 810 delavcev.