Po besedah župana občine Rogaška Slatina Branka Kidriča je ves projekt vreden 2,5 milijona evrov. Občina bo prispevala 1,1 milijona evra, direkcija RS za ceste 400.000 evrov, drugo pa država in evropski sklad za regionalni razvoj. Podjetje CM Celje bo gradbena dela zaključilo julija prihodnje leto.