Prav tako je neveljavno lansko ponovno imenovanje direktorja ZORD Antona Grabeljška, sicer člana stranke SLS. Revizijsko poročilo se bere kot roman, v glavnih vlogah pa so službene plačilne kartice, buteljke vina, službena vozila, službeni telefoni, drage reprezentančne pogostitve in podobno."ZORD je nabavil strešni kovček thule atlantis 900 v vrednosti 580,17 evra - račun št. MP:1327-1, z dne 24. julija 2008. Namena nakupa nam v času revizije niso pojasnili. Po mnenju NRS gre za negospodarno porabo denarnih sredstev," je samo ena od ugotovitev v poročilu izredne notranje revizije, ki je bila opravljena na Zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZORD), ki ga vodi direktor Anton Grabeljšek. Strešni kovček thule je plastičen prikaz tega, kar se dogaja v slovenskih naftnih rezervah. Revizorji so ugotovili tudi, da imajo na ZORD vrsto službenih plačilnih kartic, za katere sploh ne obstajajo navodila za uporabo. Stroški za reprezentanco so denimo v enem letu narasli za več kot 100 odstotkov. Stroški na mobilnem telefonu direktorja Grabeljška sploh niso omejeni, nekateri drugi zaposleni pa imajo odobreno višjo porabo, kot velja za ministre, generalnega sekretarja vlade in druge visoke državne funkcionarje. Krona vseh revizijskih ugotovitev pa je, da je ZORD očitno že več kot leto dni v nezakonitem stanju, saj njegov upravni odbor sploh ni sklepčen (dvema članoma UO se je že februarja 2008 iztekel mandat, pa še vedno sodelujeta na sejah), in da je bilo lansko imenovanje direktorja Grabeljška brez javnega razpisa - neveljavno. Gospodarski minister Matej Lahovnik nam je odgovoril, da je z izsledki revizije že seznanil upravni odbor ZORD, drugače pa še ni ukrepal. Od direktorja Grabeljška včeraj odgovorov nismo dobili.

Visoka tveganja pri Grabeljšku

O dogajanju na ZORD smo v Dnevniku že poročali, direktor ZORD Anton Grabeljšek pa je takrat večkrat poudaril, da gre za zlonamerna namigovanja in maščevanje nekaterih oziroma enega zaposlenega na ZORD. Ne glede na to se je gospodarski minister Matej Lahovnik februarja odločil uvesti izredno notranjo revizijo. Ugotovitve revizorjev kažejo na pomembne pomanjkljivosti, nepravilnosti in tveganja pri poslovanju ZORD pod vodstvom Grabeljška. Revizorji so ugotovili visoka tveganja za nezakonitosti, negospodartnosti in visoko tveganje pri kontroliranju.

Poročali smo že, da je direktor ZORD naročil izdelavo kovinskih omar za garažni boks mešalne naprave v podzemnem skladišču v Ortneku pri svojem sorodniku. Revizorji so zdaj ugotovili, da se je ZORD z delitvijo naročila na dva manjša dela izognil postopku zbiranja ponudb. Prav tako so revizorji ugotovili kršenje načel javnega naročanja pri transportu 22.000.000 litrov dizelskega goriva - ZORD je omejeval konkurenco, kršil načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Revizorji so ugotavljali tudi nenavadno poslovanje ZORD z družbama TIB transport in Bubnič transport, za kateri so revizorji ugotovili, da sta povezani družbi. Poslovanje ZORD je bilo takšno, da so revizorji zapisali: "Naknadno spreminjanje bistvenih pogodbenih določil, kot so način plačila, rok izvedbe, obseg naročila, ni dopustno, saj to pomeni spreminjanje razpisnih pogojev in posledično tudi kršenje temeljnih načel javnega naročanja, zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravnega obravnavanja ponudnikov. Pri tem gre za prevoze milijonov litrov goriva."

120 buteljk

Revizorji so se ukvarjali tudi z manjšimi "ekscesi" v poslovanju ZORD. Ugotovili so, denimo, da so pri nekaterih pogostitvah ZORD na račun zavoda gostili tudi spremljevalke gostov, ponekod pa ni razvidno niti, koliko je bilo gostov, niti namen pogostitve. Takšne gostije so stale tudi več kot 1400 evrov. Kot zanimivost omenimo tudi nakup 120 buteljk v vrednosti 735,30 evra, iz dokumentov pa ni razvidno, zakaj je ZORD toliko buteljk potreboval.