Niti še ni znano, kdaj se bo projekt začel udejstvovati. Kot je po sestanku povedal župan Janković, se vsi strinjajo, da telovadnica v Narodnem domu potrebuje obnovo oziroma da potrebujejo kar novo telovadnico, a o projektu in njegovi realizaciji ni še nič znanega. Nezadovoljstvo nad sestankom je jasno izrazil Sodržnik, saj je pričakoval, da bodo prišli do končne odločitve, "a kot kaže, sem bil preveč optimističen".

Medtem pa se tudi starši, ki svoje otroke vozijo na vadbo gimnastike v telovadnico Narodni dom, sprašujejo, kdaj bodo dočakali novo telovadnico v sklopu gimnastično-plavalnega centra, in se zgražajo nad staro. "V Ljubljani ni niti v Narodnem domu niti v Partizanu Vič prostora za parter, za preskok, da o smradu in nemogočem prezračevanju starih stavb ne govorim," je povedala Nina Kaiser, katere sin vadi gimnastiko v Narodnem domu. "Berem, da Adela Šajn nima prostora za vadbo, kar je sramota, in zdi se, kot da si mislimo, da pogoji pač ne morejo biti tako slabi, če dosegajo naši telovadci tako dobre rezultate," dodaja Kaiserjeva. Da je nova telovadnica nujno potrebna, se strinja Sebastijan Piletič, vodja telovadnice Narodni dom, ki pravi, da je bila že od šestdesetih let dalje, ko je bila telovadnica zgrajena, mišljena kot začasna in študijska ter ni bila namenjena rednim treningom, je povedal. "Telovadnica je velika šestino tega, kar bi potrebovali za vadbo gimnastike, hladna in vlažna. V njej pa kljub temu dnevno vadi od 30 do 50 športnikov, uporabljajo jo trije športni klubi in reprezentančni športniki," je opisal Piletič. V podobnem stanju so tudi bazeni Ilirije.

Čeprav projekt gradnje gimnastično-plavalnega centra Ilirija že vsaj desetletje čaka v predalih, Piletič pravi, da se stvari "zadnje čase premikajo na boljše". Morda nekaj optimizma zbuja podatek, da je Mestna občina Ljubljana (MOL) v letnem programu športa v rebalansu proračuna v letošnjem letu namenila 300.000 evrov sredstev za pridobivanje načrtov ter druge dokumentacije ter za dokapitalizacijo družbe, ki bo ustanovljena v sklopu javno-zasebnega partnerstva obeh klubov in MOL.