Med razlogi je Šrot naštel procesne napake, na eno izmed sojenj je bila Sečnikova nepravilno povabljena, okrajno sodišče prav tako ni ugotovilo dejanskega stanja pri nakupu oz. prodaji kina Dom.

Kljub razveljavitvi oprostilne sodbe pa novega sojenja ne bo, ker bo primer iz leta 2003 julija letos zastaral.

Sodnica Božena Tamše, ki je vodila obravnavo, je ob izreku sodbe marca letos pojasnila, da Šrotu in Sečnikovi ni mogoče očitati omenjenih kaznivih dejanj malomarnega in nevestnega dela ob prodaji kina Dom, ki jih vsebuje obdolžilni predlog. Dejala je tudi, da sta Šrot in Sečnikova verjela v naročene ocenitve kina in da ni bilo razloga, da tem cenitvam ne bi verjela.

Kot je že znano, so Nepremičnine Celje, ki so v 100-odstotni lasti celjske občine, kino Dom za 83.458 evrov prodale podjetju Eurocomp, to pa je kino prodalo nazaj občini za 262.894 evrov, s čimer naj bi bila celjska občina oškodovana za 179.435 evrov.

Med sodno obravnavo je bilo ugotovljeno, da so sodni cenilci, ki so ocenili vrednost objekta, v katerem je domovalo kino Dom, uporabljali različne metode. Cenilec Jože Založnik je povedal, da je stavbo ovrednotil na podlagi administrativne metode PEM na 283.758 evrov. Po njegovih besedah se je leta 2003 s to metodo določala prometna vrednost nepremičnine in je pogosto prihajalo do razhajanj med prometno in tržno vrednostjo.

Cenilec Drago Skubic je stavbo kina Dom po prav tako administrativni metodi ovrednotil na 317.142 evrov, medtem ko je cenilec gradbene stroke Peter Črtomir Gorjanc, ki ga je imenovalo sodišče, upošteval pa je tržno metodo, vrednost kina ocenil na 83.458 evrov.