Namen te dejavnosti, ki bo trajala do 22. maja, je po besedah glavne inšpektorice Inšpektorata MU MOL Bogomire Skvarča Jesenšek "spodbuditi uporabnike javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov k čim boljšemu ločevanju komunalnih odpadkov, s tem k boljšemu odnosu do okolja pa tudi občutka odgovornosti obveznega ravnanja z odpadki".

Nadzor bo potekal tako, da bodo pristojni pregledovali zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in dokumentirali ugotovitve, na podlagi katerih bodo naredili zapisnike. Izvajali ga bodo po določbah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, "neodgovornim" uporabnikom zabojnikov za biološke odpadke pa grozi denarna bremenitev: če bodo ob izvajanju neposrednega nadzora ugotovili, da je nekdo kršil navodila o razvrščanju odpadkov skladno z izbrano storitvijo javne službe, ga bodo kaznovali z globo v višini od 100 do 10.000 evrov. Ta lahko doleti tako posameznika kot upravnika stavbe, na katero so vezani zabojniki, pa tudi pravno osebo in samostojnega podjetnika.

Zanimalo nas je, kako bodo nadzorniki kazni izterjali v večstanovanjskih blokih in ali bodo na primer stroške za nepravilno odlaganje odpadkov plačali vsi stanovalci, čeprav je "kriv" neki posameznik. "Če bodo med akcijo nadzorni naleteli neposredno na kršitelja, ki bo ravnal v nasprotju z Odlokom o zbiranju in prevozom komunalnih odpadkov, bo ta prejel plačilni nalog. Ko prekršek stori oseba ali več oseb, jih je treba identificirati, zato ni mogoče kar povprek oglobiti prebivalce nekega stanovanjskega objekta. Odgovoren je torej neposredni kršitelj," je pojasnila glavna inšpektorica.

Podobno so zagotovili tudi pri podjetju SPL Ljubljana, ki se ukvarja z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin, katerega vodja službe marketinga in odnosov z javnostmi Špela Pirc Draškovič je povedala, da SPL pozdravlja vsako akcijo, ki neposredno ali posredno vodi k zniževanju stroškov za prebivalce in k večji učinkovitosti pri zaščiti okolja. "Vloga upravljavca se zaradi akcije nadzora ločevanja odpadkov v ničemer ne spremeni. Tako kot mi razumemo odlok, je kršitelj, uporabnik zabojnikov, lahko le posameznik, za katerega bo ob neposrednem nadzoru ugotovljeno nepravilno odlaganje. Inšpektorat MOL bo zaradi neposrednega nadzora tako globo izrekel njemu in ne bo osnove za njeno razdeljevanje med lastnike," je razložila.