Vrhovno sodišče je v sporočilu za javnost zapisalo, da so na današnji občni seji sprejeli mnenje, da se za mladoletnike uporablja kazenski zakonik (KZ-1) ter določbe 70. do 94. člena, določbe, ki se nanašajo na mladoletniški zapor v petem odstavku 47. člena, v prvem, drugem in četrtem odstavku 49. člena, ter določba tretjega odstavka 100. člena kazenskega zakonika (KZ UPB-1).

"Načelo splošne zakonitosti za razlago veljavnosti zakona narekuje uporabo vseh uveljavljenih splošnih metod za razlago prava. To tudi pomeni, da posameznih določb zakona ni mogoče razlagati izolirano, pač pa v njihovi medsebojni povezavi," je pojasnilo omenjeno sodišče.

Vrhovno sodišče ugotavlja, da veljavnosti zakona po naravi stvari ni mogoče ugotavljati z razlago pomena ene besede v enem členu, ampak je določbe, ki urejajo veljavnost zakona, treba interpretirati s povezano uporabo metod razlage, kot so jezikovna, logična, sistematična in primerjalna (statične metode) ter zgodovinska, objektivna, subjektivna, teleološka in racionalna (dinamične).

Uporaba argumentov takšnih razlag privede do jasnega rezultata, da za mladoletnike velja KZ-1 in posebne določbe starega zakona, na katere se ta sklicuje, še piše v sporočilu za javnost.

Kot je znano, je predsednik odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje Vinko Gorenak (SDS) 15. aprila prekinil sejo omenjenega odbora, na kateri so začeli obravnavati kazenski zakonik, dokler odbor ne dobi mnenja vrhovnega sodišča o veljavnosti kazenskega zakonika za mladoletne. Nadaljevanje seje je sklical za minulo sredo, vendar ker odbor do tedaj še ni dobil mnenja vrhovnega sodišča, je Gorenak sejo vnovič prekinil.

S prekinitvijo seje se ni strinjalo deset članov odbora, ki je pod vodstvom podpredsednika odbora Antona Colariča (SD) nadaljevalo sejo in na njej podprlo novelo kazenskega zakonika. V razpravi pred glasovanjem je minister za pravosodje Aleš Zalar povedal, da se je vlada odločila za novelo zato, ker prihaja do različne oz. diametralno nasprotne sodne prakse v zvezi z vprašanjem, ali veljavni kazenski zakonik omogoča kazenske postopke zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj.

Kazenski zakonik, ki je pričel veljati 1. novembra 2008, si lahko ogledate tudi na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.