Poleg predsednika bodo delegati volili še člane izvršilnega in nadzornega odbora. Za 18 članov izvršilnega odbora, ki jih voli kongres, se poteguje 55 kandidatov, med njimi evropski poslanec Mihael Brejc, poslanec v DZ Branko Grims, nekdanja ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič, nekdanji generalni sekretar vlade Božo Predalič, nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti in nekdanji šolski minister Milan Zver.

Kongres bo izvolil tudi petčlanski nadzorni odbor. Za mesto v tem organu se poteguje 28 kandidatov, med njimi tudi nekdanji poslanec Branko Kelemina in sedanji poslanec Marijan Pojbič.

Med večjimi spremembami statuta se ena izmed njih nanaša na strankine tajnike. Tako bi po predlagani spremembi stranka poleg dosedanjega glavnega tajnika imela še političnega tajnika, pri čemer bi bil prvi zadolžen za organiziranost in poslovanje stranke, drugi pa za politično usklajevanje ter zadeve s področja volitev.

9. kongres stranke poteka pod geslom Slovenija zmore več. Delegatke in delegati naj bi sprejeli tudi osem resolucij: resolucijo o izzivih kriznega časa, o glavnem mestu, o etiki, o izzivih nizkoogljične družbe, o EU, o jeziku, o skrbi za čisto okolje in resolucijo o avtonomnosti namesto ideološke inteligence.