Vodilo vseh je enako: osveščati javnost o pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v življenju sprejema. Tudi obiskovalcev prireditev je vsako leto več. Prvi TVU leta 1996 je obiskalo 10.000 ljudi, lani jih je bilo že več kot 116.000.

Letošnji dogodki sledijo trem okvirnim temam, evropskemu letu ustvarjalnosti in inovativnosti, izobraževanju starejših odraslih ter učenju kot zanesljivi poti iz krize. "Eno vodil vseživljenjskega učenja je omogočiti vsem ciljnim skupinam enakovredno vključevanje v izobraževanje. Naš cilj je, da znanje in učenje postaneta vrednota ter da ljudje presežejo mnenje, češ da je učenje primerno zgolj za mladino," pravi direktor ACS Andrej Sotošek