Zdaj celo trdijo, da originalni načrt njihove soseske iz leta 1936 zelenico pravzaprav prišteva k soseski, zato bodo, če jih občina ne bo upoštevala, uveljavljali lastninsko pravico do sporne zelenice. "Le v primeru, da bi Mestna občina Ljubljana kljub jasno izraženi volji stanovalcev Fondovih hiš z občinskim podrobnim prostorskim načrtom omogočila pozidavo zelenice, bomo zaradi zavarovanja naših interesov sprožili vse potrebne postopke za določitev lastništva sporne parcele, kot nam to glede na zemljiškoknjižno stanje ob zgraditvi naselja in glede na v arhivih odkriti originalni načrt omogoča stanovanjski zakon," menijo v koordinacijskem odboru stanovalcev.

Ob tem znova opozarjajo na ponujeno kompromisno rešitev, da bi na parceli št. 312 uredili park in ga poimenovali po inženirju Antonu Suhadolcu, tesnem Plečnikovem sodelavcu pri gradnji stadiona. Ker se do njihovih pobud na Mestni občini Ljubljana niso opredelili, so s problematiko seznanili vse svetniške skupine v ljubljanskem mestnem svetu, od katerih pričakujejo, da bodo županu zastavile svetniška vprašanja na to temo.