Vsak ima po njegovem pravico komentirati odločitve ustavnega sodišča, hkrati pa odgovarja za vsebino svojih izjav in komentarjev. "Osebno in v imenu DZ se ograjujem od vsebine bistvenih poudarkov in ocen, ki jih je v imenu predlagateljev referenduma izrekel Gorenak v prvih komentarjih odločbe ustavnega sodišča," je pojasnil Potrč.

Ob tem je poudaril, "da so vse žaljive izjave o načinu, razlogih in morebitnih posledicah odločitve ustavnega sodišča neprimerne in nedostojne ter žal kažejo le na pomanjkljivo pravno kulturo poslanca, ki je take izjave dajal, in zato jih v DZ seveda ne moremo šteti za primerne".

DZ mora spoštovati načela pravne države in v okviru načela delitve oblasti spoštovati odločitve ustavnega sodišča, je dejal podpredsednik DZ Potrč. Vsako drugačno ravnanje bi po njegovih besedah pomenilo rušenje pravnega reda v RS. V torek zvečer so v DZ prejeli odločbo ustavnega sodišča, da bi z odložitvijo uveljavitve oziroma z zavrnitvijo novele zakona o odvetništvu lahko nastale protiustavne posledice.

"To pomeni, da je potrebna večina članov ustavnega sodišča odločila, da bi razpis referenduma in odločitev na referendumu lahko povzročila protiustavne posledice, ki bi se kazale v nezmožnosti uveljavitve pravnega varstva v primerih pravice do brezplačne pravne pomoči in obveznega zastopanja po odvetniku, kar bi lahko pomenilo tudi kršenje človekovih pravic in ustave," je pojasnil podpredsednik DZ. Po njegovih besedah je to navajala tudi večina v DZ kot argumente za to, da ustavnemu sodišču predlaga, da ne dovoli razpisa referenduma.

Glede tesne odločitve ustavnih sodnikov, ki so odločbo sprejeli s pet proti štiri, je Potrč dejal, da je to sicer tesna, vendar potrebna veljavna večina. "Verjetno bo pravna stroka komentirala in brala obrazložitve in tudi eno od ločenih mnenj, ki posebej poudarja potrebo po ponovni oceni, ali so vse rešitve v zakonu o referendumu ustrezne ali ne," je pojasnil.

Ustavno sodišče je odločalo v skladu s predvideno proceduro in pooblastili, je na vprašanje, ali je bila odločitev politično povzročena, odvrnil Potrč. Dodal je, da v funkciji predsednika DZ odvrača vsako možnost, da je šlo za politično motivirano odločitev.

Po Potrčevih besedah so imeli v vodstvu DZ, tudi v dogovoru s predsednikom DZ Pavlom Gantarjem, ki se mudi na obisku v Rigi in ga nadomešča, pripravljene predloge, kako ravnati v primeru, če bi ustavno sodišče odločilo, da se referendum lahko izvede. V tem primeru bi moral biti referendum izveden najprej v 30 dneh po sprejemu odločitve.

V DZ so zato, da bi zagotovili hkratno izvedbo referenduma in evropskih volitev, predvideli takojšen sklic kolegija predsednika DZ, kjer bi se dogovorili o sklicu seje matičnega odbora in seje DZ. "Tega ni treba storiti, ker je odločitev ustavnega sodišča, da bi izvedba referenduma lahko povzročila protiustavne posledice," je še pojasnil Potrč.