Gre za sume storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic v letu 2004 s strani dveh fizičnih oseb pri Mercatorjevem nakazilu 833.000 evrov na račun podjetja SAS Group, ki ga vodi nekdanji tožilec in član vodstva Maximarketa Boris Stadler.

Policija je prejšnji teden za Dnevnik uradno potrdila, da so februarja 2008 na ljubljansko tožilstvo vložili ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pravic po 244. členu kazenskega zakonika. Predvidevamo, da je vsaj ena ovadena oseba bila član uprave Mercatorja v času, ko jo je vodil še Zoran Janković. Tožilstvo nam je kasneje odgovorilo, da je avgusta 2008 na podlagi te ovadbe pri Okrožnem sodišču v Ljubljani zahtevalo uvedbo preiskave, sodišče pa je preiskavo tudi uvedlo, in sicer februarja letos. O imenih osumljencev in načinu izvršitve kaznivega dejanja policija in tožilstvo ne govorita, s pomočjo naših podatkov pa smo ugotavljali, za kaj naj bi šlo. Naša dognanja sledijo v nadaljevanju.

Nakup Maximarketa

Uprava Mercatorja pod vodstvom Zorana Jankovića je konec leta 2004 pooblastila člana uprave Aleša Čerina, naj s podjetjem SAS Group, ki ga je vodil Boris Stadler, podpiše pogodbo za storitve varovanja. Čerin je pogodbo podpisal decembra 2004, Mercator pa je SAS Groupu za te storitve nakazal tudi avans v višini (po naših podatkih) 200 milijonov tolarjev oziroma 833.000 evrov. V zgodbi je po navedbah naših virov pomemben podatek, da je le mesec dni pred tem Mercator kupil trgovsko hišo Maximarket, kjer je bil Stadler namestnik direktorja. Neobičajno je tudi, da je Mercator, ki sicer podaljšuje plačilne roke, nekomu plačal avans. Tem bolj zato, ker SAS Group storitev kasneje sploh ni opravil.

Po odhodu uprave Zorana Jankovića z vrha Mercatorja leto kasneje (konec 2005), naj bi v finančni službi "najboljšega soseda" začeli opozarjati, da postavke s SAS Group ne morejo zapreti, ker pogodba ni bila realizirana, da pa je bil avans že plačan. V začetku leta 2007 naj bi obvestila o dogajanju prišla do policije, ki je začela zadevo preiskovati. Kot vidimo, je zadeva zdaj na sodišču v fazi sodne preiskave. Torej je prestala že policijsko in tožilsko sito, kar pomeni, da je sum že zelo utemeljen. Domnevamo lahko, da je šlo za fiktivni posel.

Kdo bi torej lahko bili dve fizični in pravna oseba, ki sta osumljeni zlorabe položaja in pravic? Po prejšnjem kazenskem zakoniku položaj zlorabi tisti, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti nekaj stori z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist. V tem primeru je šlo za veliko korist, zato je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Čeprav osumljene osebe v tej zadevi niso javno znane, jih po logiki stvari lahko iščemo predvsem na strani Mercatorja, saj je denar šel od tam. Možno je torej, da sodna preiskava teče proti Čerinu kot podpisniku pogodbe in Jankoviću kot predsedniku uprave Mercatorja. Iskali smo tudi Borisa Stadlerja, da bi ga povprašali o okoliščinah dogajanja, vendar nam ga ni uspelo izslediti. Podjetje SAS Group tudi nima objavljene telefonske številke. Stadler je sicer najbolj znan kot javni tožilec, ki je maja leta 1988 zaplenil številko Mladine.

Janković: Mercator ni bil oškodovan

V sredo smo vprašanja o pogodbi s SAS Group poslali Zoranu Jankoviću na ljubljansko občino. V telefonskem razgovoru nam je povedal naslednje: "Ni me klical še nihče od preiskovalcev. (…) Pri preiskovalcih je bil Čerin in dal podatke. (…) Pogodbo je podpisal Čerin po sklepu kolegija. (…) Pogodba ni bila realizirana. (…) Sredstva so bila vrnjena. (…) Mercator ni bil oškodovan. (…) Nihče ni zlorabil položaja. (…) Za izvršitev pogodbe je bil zadolžen vodja za varnost. (…) Ne vem, kdo so osumljenci. (…) O zadevi ne vem praktično nič." Aleš Čerin je bil minuli teden na dopustu, zato z njim nismo govorili, Janković pa je dejal, da mora druge podatke dati Mercator. Posebej opozarjamo na Jankovićevo navedbo, da naj bi bil denar Mercatorju vrnjen, čeprav hkrati pravi, da o zadevi ne ve praktično nič, niti tega ne, koliko denarja je bilo v igri.

Mercator na naša vprašanja ni odgovoril.