Največji lanskoletni nakup Skupine Istrabenz je bil nakup družbe Tobess, katere edino premoženje je bil njen 23,5-odstotni delež Soko Štarka. Zanj je namreč Droga Kolinska »zapravila« 40 milijonov evrov, pri čemer pa je kar 30 milijonov evrov kupnine šlo za dobro ime, medtem ko je imela družba za manj kot 8 milijonov evrov kapitala. Tudi drugim prevzemom, ki so jih opravile družbe iz Skupine Istrabenz, je skupno predvsem veliko razhajanje med kupnino in premoženjem prevzetih družb. Neto kupnina za grosupeljsko družbo Simt je znašala 13,3 milijona evrov, pri čemer dobro ime predstavlja več kot 12 milijonov evrov, pri 860.000 evrov težki kupnini za sarajevsko družbo IBS je dobro ime zav zelo 626.000 evrov...

Vsi nakupi so bili financirani pretež no z bančnimi posojili, zaradi česar ne preseneča, da je morala Skupina Istrabenz za plačilo obresti lani nameniti kar 46 milijonov evrov oziroma 18 milijonov več kot leta 2007. Tudi revizorji KPMG v svojem mnenju k letnemu poročilu opozarjajo, da bo »v primeru neuspešnega prestrukturiranja dolgov matične družbe družba šla v stečaj, skupina pa prenehala obstajati«. Čeprav ima sam velike težave pri servisiranju svojih posojil, je Istrabenz Potezi Naložbe, ki je odigrala vidno vlogo pri njegovi konsolidaciji, posodil 280.000 evrov, Publikum Holdingu pa štiri milijone evrov.

Konec decembra lani je imela Skupina Istrabenz 323,4 milijona evrov neto dolga, za 465 milijonov evrov dolgoročnih finančnih obveznosti in 460 milijona evrov kratkoročnih finančnih obveznostih. K slednjim je prištetih tudi za 142,7 milijona evrov reodkupnih pogodb, ki pa jih je večina bank že razdrla. Do konca novembra 2010 pa je veljavna reodkupna pogodba, s katero je Istrabenz za 13,35 milijona evrov Factor Banki in Probanki terminsko prodal pet odstotkov Droge Kolinske, pri tem pa pristal na obrestno meri v višini šestme sečnega euribora plus pribitka v višini 3 odstotne točke. Nominalna obrestna mera na posojila Skupine Istrabenz se sicer giblje med 3,35 in 7,1 odstotka. V letnem poročilu je predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar razkril tudi, da je z družbo Sortes Invest Mateja Počivavška sklenil opcijsko pogodbo za prodajo sedem odstotkov Factor Banke, z Aktivo Naložbe (njen izvršni direktor je Tadej Počivavšek, brat Mateja Počivavška) pa pogodbo za nakup 4500 delnic Petrola.

Čista izguba Skupine Istrabenz je lani znašala 221 milijonov evrov in je pred vsem posledica za 232 milijonov evrov slabitev deležev Petrola, Save, Luke Koper, vzajemnih skladov KD... Zaradi 3,5 milijona evrov izgube in »ugotovitve« vodstva Open Ad, da v nastali svetovni finančni krizi ni mogoče pridobiti strateškega partnerja, je Istrabenz oslabil svojo naložbo v Open Ad v višini 7,2 milijona evrov. Podobno kot Istrabenz je tudi Droga Kolinska lani poslovala z 1,6 milijona evrov čiste izgube, in to čeprav je pri prodaji svojih blagovnih znamk (Maestro, 1001 cvet, Čokolešnik, Zlato polje...) ustvarila 5,5 milijona evrov dobička. Nekoliko bolje je poslovala celotna Skupina Droga Kolinska, ki je imela »le« 56-odstotni padec čistega dobička.

matjaz.polanic@dnevnik.si