Posebna delovna skupina ministrstva za finance pod vodstvom Stevena Rattnera je dosegla načelen dogovor s štirimi največjimi upniki o zmanjšanju dolga Chryslerja, voditelji sindikata avtomobilske industrije (UAW) pa so potrdili dogovor s podjetjem, po katerem bodo prevzeli 55-odstotni lastniški delež v zameno za nekaj manj ugodnosti. Članstvo sindikata naj bi dogovor potrdilo do srede, tik pred iztekom roka.

Chrysler se preživlja s pomočjo štirih milijard dolarjev posojil iz zveznega proračuna, finančno ministrstvo pa mu je pripravljeno dati še šest milijard dolarjev posojil, če bodo dogovori izpeljani do roka. V nasprotnem primeru podjetju grozi izguba proračunskih sredstev in stečaj.

Ministrstvo za finance naj bi se dogovorilo z bankami JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley in Citigroup, da se skupaj 6,9 milijarde dolarjev zavarovanega dolga Chryslerja zmanjša na dve milijardi dolarjev. Upnikov je sicer 45, med njimi so tudi hedge skladi, ki so doslej zahtevali več denarja in hitrejša izplačila, kar pa je naletelo na nasprotovanje med političnim vrhom države Michigan.

Dogovor s sindikatom predvideva, da se delavci med drugim odpovedo povišanjem plač do konca sedanje kolektivne pogodbe v letu 2011. Nova pogodba se bo pogajala preko arbitraže in če ne bo dogovora, potem lahko arbiter določi plače, ki bodo primerljive z drugimi avtomobilskimi proizvajalci v ZDA. Delavci se odpovedujejo božičnicam in drugim dodatkom, v primeru, da ostanejo brez službe, pa ne bodo več prejemali skoraj celotne plače kot doslej, ampak le polovico.

Sklad za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki je eno največjih bremen za prestrukturiranje, se bo tako financiral z delnicami podjetja in deloma tudi gotovino. Sklad bo imel pravico v upravni odbor imenovati svojega predstavnika. Lastniški deleži naj bi bili razdeljeni tako, da bodo zaposleni s sindikatom in skladom imeli v lasti 55 odstotkov podjetja, 35 odstotkov bo dobil Fiat, preostalih 10 odstotkov pa bo šlo vladi, bankam in skladom.

Fiat bo moral v zameno za lastniški delež odpreti proizvodnjo majhnih avtomobilov v eni od Chryslerjevih tovarn v ZDA ter Chryslerju predati tehnologijo za majhne avtomobile, ki jih Američani po navedbah analitikov očitno niso sposobni proizvajati sami.