Po njegovih besedah se je normativno urejanje zakona o odvetništvu v javnosti poskusilo prikazati predvsem skozi prizadevanje odvetnikov za dvig odvetniških tarif. "Taka prikazovanja odločno odklanjam," je poudaril in zagotovil, da se ministrstvo za pravosodje z vodstvom zbornice o višini odvetniških tarif doslej ni pogovarjalo.

V času gospodarske krize po njegovih besedah tudi ni utemeljeno pričakovati, da bi lahko prišlo do dviga odvetniških tarif. "Dokler bodo gospodarske razmere take, ne bom soglašal z dvigovanjem tarif, najsi bo veljal novi ali stari zakon. Mislim, da se lahko strinjamo, da na točki odvetniških tarif ne kaže vzpostavljati razmer, ki bi večale nezaupanje državljanov do odvetništva in pravosodja," je povedal Zalar.

V svojem govoru pred člani odvetniške zbornice je poudaril še, da so pri oblikovanju novele zakona o odvetništvu v kar največji meri upoštevali različna stališča vseh udeleženih akterjev, ki so pri nastajanju zakona sodelovali. "Moderen način nastajanja prava je od spodaj navzgor in tako smo tudi oblikovali zakon. Vlada namreč ni edini akter, ki odloča o normativni ureditvi. Zato je še toliko bolj presenetljivo, da del politike v državnem zboru odklanja rešitve, ki smo jih ponudili v sprejem," je povedal.

Po njegovih besedah se bodo odprta vprašanja glede novele zakona o odvetništvu izkristalizirala v prihodnjih dneh. "Novela je v presoji ustavnega sodišča in odločitev bomo morali sprejeti, najsi se bomo z njo strinjali ali ne. Glede na to, kako bo odločilo ustavno sodišče, bomo presojali, kako ravnati naprej," je sklenil Zalar.

Predsednik odbora DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje Vinko Gorenak pa meni, da minister Zalar "dela drugače, kakor govori". Kot je navedel, minister zagotavlja, da do povišanja odvetniških tarif v času gospodarske in finančne krize ne bo prišlo. Toda če bi minister imel "poštene namene, potem ne bi po nujnem postopku spremenil 'Šturmovega zakona', ki je predvideval, da odvetniške tarife določa državni zbor z zakonom", meni Gorenak.

Ugleda sodstvu, tudi odvetnikom, po njegovem mnenju "ni mogoče uzakoniti, odrediti, dodeliti ali povrniti". "Ugled si morajo sodniki in tudi odvetniki pridobiti, in to s poštenim delom," je zapisal Gorenak.