Komisija je pri izboru kadrovskega menedžerja, ki mora biti neposredno podrejen upravi ali član uprave ter imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj na kadrovskem področju, upoštevala predvsem dosežke kadrovske službe pod vodstvom kadrovskega menedžerja, njegove aktivnosti pri promociji kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke v zadnjih treh letih, mednarodno delovanje, zadovoljstvo zaposlenih v podjetju, kjer deluje, kolikšen delež namenja podjetje izobraževanju in podobno.

Kot so zapisali v utemeljitvi ob podelitvi priznanja, mag. Vera Aljančič Falež izkazuje pri svojem delu še posebno tenkočuten odnos do sodelavcev, kar z neverjetno energijo in potrebno drznostjo izkazuje z oblikovanjem inovativnih oblik delovanja na področju ravnanja z ljudmi pri delu. Nato se je lotila razvoja sistema ključnih in obetavnih kadrov ter vzpostavitve humanitarne fundacije Mercator, ki v ospredje svojih vrednot postavlja solidarnost med zaposlenimi.

Posluh za inovativne kadrovske politike je izkazala tudi z oblikovanjem projekta Interno komuniciranje, za kar je Mercator prejel nagrado za najboljši HRM-projekt leta 2007. Mercator je v času njenega mandata prejel priznanji managerkam prijazno podjetje in invalidom prijazno podjetje.