"Kako je to mogoče? Koga ščiti občinska oblast?" se sprašuje Peter Colnar, stanovalec v bloku, ki kmalu ne bo osamljen s tem problemom. "V Kranju, v KS Vodovodni stolp in tudi v Šorlijevem naselju, je večina blokov, kjer ni določeno funkcionalno zemljišče. Občina je najmanjši lastnik, veliko zelenic ima v lasti Gradbinec v stečaju in zato se lahko zgodba o nakupu teh zemljišč in pozidavi ponavlja. Do zdaj naše aktivnosti, da bi to preprečili, niso obrodile uspeha," trdi predsednik KS Ludvik Gorjanc.

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano na UE Kranj in po pritožbi stanovalcev okolice so ti sicer bili stranka v postopku, odločitev pa je enaka. "Proti temu se bomo borili naprej, ker je upravna enota ravnala v nasprotju s predpisi," trdi pravna zastopnica in tudi etažna lastnica Jelka Sajovic. Bistvo problema je v tem, da je bilo zemljišče po denacionalizaciji vrnjeno v naravi in potem prodano (lastnik je zdaj znani Slovenec in gost družabnih kronik Erazem Pintar), s tem je bilo graditeljem omogočeno, da začnejo postopke za pridobitev dovoljenj. Ker blokom in s tem stanovalcem ni bilo določeno funkcionalno zemljišče, jim lahko gradijo dobesedno pod okni.

Posebno zato, ker MO Kranj sprva ni sodelovala pri postopku, njen molk pa si UE Kranj razlaga kot pritrditev, čeprav je občina kasneje posredno dala prav stanovalcem. "Župan za nas nima časa in se nas izogiba," trdi Peter Colnar, ob pritožbi krajanov upravna enota občine ni znova vključila v postopek. Pritožba na ministrstvo za okolje je logična posledica prepričanja ljudi, da gostota naseljenosti ne omogoča več novih gradenj na zelenicah. Upravna enota sicer postopka pred zaključkom ne komentira, zagovarja pa njegovo zakonitost in trdi, da ravna po obstoječih predpisih.

Preprodajanje omenjene zelenice, postopki vračanja v naravi, pridobivanje dovoljenj - vse je šlo mimo ljudi, ki so jim zabrneli stroji nekaj metrov stran. Zdaj so dosegli, da se vsaj lahko borijo: "Ne borimo se več le zase, borimo se za vse, ki jih s špekulativnimi nameni lahko novi graditelji presenetijo na zelenicah v Kranju," pravi Peter Colnar.