"Češko predsedstvo se je odločilo, da medvladno pristopno konferenco s Hrvaško, načrtovano za 24. april, preloži, ker vprašanje zastoja v pristopnih pogajanjih, ki je posledica spora glede meje med Hrvaško in Slovenijo, še ni rešeno. Nov datum bo določen glede na pozitiven razvoj dogodkov," je sporočilo predsedstvo, potem ko je odločitev o tem danes sprejel odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU.

Z novim datumom predsedstvo sedaj čaka na izid pogovorov Hrvaške, Slovenije in Evropske komisije, ki so se v sredo sestale tudi s predsedujočim triom EU v sestavi Francije, Češke in Švedske. Trio popolnoma podpira najnovejši kompromisni predlog evropskega komisarja za širitev Ollija Rehna in je trdno prepričan, da bo dogovor, ki bo omogočil nadaljevanje pogajanj s Hrvaško, dosežen kmalu.

Rehnov predlog naj bi predvideval mednarodno arbitražo

Zanesljivi diplomatski viri pri EU so sicer danes za STA potrdili, da nekateri elementi Rehnovega najnovejšega kompromisnega predloga za reševanje vprašanja meje, ki bi omogočilo nadaljevanje pogajanj Hrvaške z EU, predvidevajo, da bi se vprašanje mejne črte reševalo z mednarodnim arbitražnim tribunalom ter da naj bi se o koriščenju pomorskih območij in stiku Slovenije z odprtim morjem odločalo na osnovi mednarodnega prava, dobrososedskih odnosov in načela pravičnosti.

V tem tribunalu naj bi bilo pet članov: po enega naj bi ločeno izbrala Zagreb in Ljubljana, preostale tri pa skupaj. Če se ne bi mogla dogovoriti, naj bi o njih odločil predsednik Meddržavnega sodišča v Haagu. Parlamenta obeh držav naj bi se vnaprej zavezala, da bosta odločitve arbitražnega tribunala spoštovala.

Viri so sicer za STA zanikali, da naj bi šlo za ločevanje vprašanja mejne črte od stika Slovenije z odprtim morjem, češ da naj bi o tem odločalo eno telo. Tako so tudi zavrnili, da je predlog podoben konceptu, ki ga je na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU na Češkem predstavil avstrijski zunanji minister Michael Spindelegger. "To ni to," so dejali.

O drugih podrobnostih viri niso želeli govoriti, povedali so le, da je kompromisni predlog, ki naj bi prav tako še vedno vključeval tudi vprašanje statusa quo z dne 25. junija 1991, torej da naj ne bi noben dokument ali dejanje po tem datumu prejudicirala meje, pravno zelo zapleten.

Ob tem velja izpostaviti, da omenjeni elementi, ki jih je potrdilo več diplomatskih virov v Bruslju, še zdaleč niso vsi elementi Rehnovega predloga in da kontekst, v katerega so postavljeni, prav tako še ni povsem jasen, saj celotno besedilo predloga za zdaj še ni prišlo v javnost.

"Približujemo se trenutku, ko bo odločitev preprosto treba sprejeti"

Po navedbah virov se sedaj čaka na dokončen odgovor obeh držav. Koliko imata državi časa, na tej točki še ni povsem jasno, govori pa se o desetih dneh. Kmalu bo še en sestanek vpletenih strani, predvidoma okoli 5. maja, in takrat naj bi se jasneje opredelil rok, do katerega morata Slovenija in Hrvaška na predlog dokončno odgovoriti, predvidoma naj bi to storili do srede maja. "Približujemo se trenutku, ko bo odločitev preprosto treba sprejeti," so poudarili viri.

Kljub tem opozorilom in kljub optimizmu hrvaškega zunanjega ministra Gordana Jandrokovića po nizu sredinih sestankov pa dokončen pozitiven odgovor obeh strani še zdaleč ni zagotovljen, saj se morata obe vladi še posvetovati doma, kjer lahko zaradi znanih notranjepolitičnih razmer naletita še na marsikatero težavo.

Slovenija je bila v sredo previdna. Z ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da bodo najnovejši predlog preučili in
nanj odgovorili po razpravi na vladi in v državnem zboru. Po pričakovanjih bo o vsebini sredinih sestankov danes več povedal zunanji minister Samuel Žbogar v Ljubljani po seji vlade.

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU je sicer danes tudi potrdil, da bodo pogajanja Hrvaške z EU na dnevnem redu zasedanja zunanjih ministrov EU, ki bo v ponedeljek v Luksemburgu. Ministri bodo predvidoma govorili o reševanju zastoja Hrvaške na poti v EU zaradi vprašanja meje s Slovenijo in v tem okviru tudi o novem Rehnovem predlogu.

V ponedeljek bo po zasedanju zunanjih ministrov tudi pridružitveni svet Hrvaške in EU, ki poteka enkrat na leto in je najvišja oblika sodelovanja Hrvaške in EU. Tako je mogoče pričakovati, da bo Hrvaška na srečanjih v ponedeljek v Luksemburgu ena osrednjih tem.