Da, ravnali ste povsem korektno, saj ste izkoristili zakonsko predvideno možnost po zadržanju dela kupnine, v primeru, če se ob prevzemu stanovanja ugotovijo določene napake, ki jih tudi reklamirate.

Zgoraj ugotovljene napake mora prodajalec odpraviti najpozneje v mesecu dni. Če jih ne bo odpravil, lahko bodisi še naprej vztrajate, naj napake odpravi (in mu seveda ne izplačate pet odstotkov kupnine, dokler tega ne stori), bodisi sami odpravite te napake na njegove stroške bodisi zahtevate, naj vam zniža kupnino.

Koristno je tudi vedeti, da v primeru, če se boste odločili, da boste sami odpravili napake, ali če boste zahtevali znižanje kupnine, potem prodajalcu niste dolžni plačati zgoraj omenjenih pet odstotkov kupnine, vse dokler ne boste dokončno ugotovili višine stroškov, potrebnih za odpravo napak, oziroma dokler se s prodajalcem ne boste dogovorili za višino znižanja kupnine zaradi neodpravljenih napak.

Odgovarja mag. Boštjan J. Turk, univ. dipl. prav., direktor Inštituta za civilno in gospodarsko pravo