Dogodkov niso razjasnile niti izjave vpletenih, ki so si bile povsem nasprotujoče, zato sta bili potrebni kar dve soočenji. Disciplinski sodnik Drago Mlakar si je pomagal še z zapisnikom ustne ovadbe za pregon ter ambulantnim kartonom Petra Martelja, ki je bil glavni sodnik omenjene tekme. Med zapuščanjem igrišča ga je namreč napadla večja skupina ljudi, v kateri so bili gledalci, igralci in trener Frama ter celo pripadniki varnostne in drugih služb.

Prednjačila sta igralca Igor Perišič in Rene Horvat, ki sta dobila najvišjo možno kazen petletne prepovedi igranja nogometa. Trener Aleš Utenkar je sodniku grozil že pred tekmo in ekipe ne sme voditi eno leto, Fram pa je ob denarni kazni doletela tudi zapora igrišča.