Z novim rebalansom proračuna, ki ga vlada še pripravlja, naj bi se namreč davčni prilivi zmanjšali še za dodatnih 1,6 odstotka BDP, skupni javnofinančni prihodki pa za 2,2 odstotka BDP, je razbrati iz programa stabilnosti za ob dobje od 2008 do 2011, ki ga mora Slovenija še aprila poslati v Bruselj. Zaradi gospodarske krize naj bi bilo dohodnine manj za 167 milijonov evrov, davka od dohodkov pravnih oseb 104 milijone evrov, posrednih davkov 231 milijonov evrov, različnih prispevkov 224 milijonov evrov...

Celoten primanjkljaj države naj bi letos znašal 5,1 odstotka, kar je 2,1 od stotne točke nad maastrichtskim kri terijem stabilnosti, prihodnje leto naj bi se znižal na 3,9 odstotka BDP, leta 2011 pa naj 3,4 odstotka BDP.

Te številke, ki jih pošiljamo v Bruselj, so precej nižje od tistih, ki jih je minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gas pari predstavil socialnim partnerjem na nedavni seji ekonomsko-socialnega sveta. Dejal je, da bo v novem rebalansu državnega proračuna za leto 2009 jav nofinančni primanjkljaj vseh štirih bla gajn z novimi ukrepi znašal 5,5 od stotka BDP, medtem ko bi brez njih znašal kar 5,8 odstotka BDP. Leta 2010 naj bi primanjkljaj znašal 4,7 odstotka BDP, leta 2011 pa 4,4 odstotka BDP.

Na ministrstvu za finance, ki ga vodi Franc Križanič, v zvezi z rebalansom rebalansa proračuna še vedno ni mogoče dobiti nobenih podatkov, saj da »izhodišča za pripravo novega rebalansa vlada še ni sprejela«. Podatki, ki jih je nedavno navedel minister Gaspari, pa naj bi »načeloma kar držali«, so dejali na ministrstvu za finance. V Bruselj torej pošiljamo precej bolj optimistične podatke, kot jih je vlada pred stavila delodajalcem in delojemalcem ter domači javnosti.

V programu stabilnosti zastavljeno zmanjšanje javnofinančnega primanj kljaja naj bi vlada dosegla tudi z »ukrepi za racionalizacijo porabe«, in sicer s »postopno odpravo enkratnih ukrepov v podporo gospodarstvu do leta 2011« in uvedbo dodatnih ukrepov, tudi z zvi ševanjem davkov in pokojninsko re formo. Z višjimi trošarinami na ener gente bo proračun letos bogatejši kar za 311 milijonov evrov, z višjimi trošarinami na alkohol in cigarete pa še za dodatnih 34 milijonov evrov.

barbara.hren@dnevnik.si