V ZSSS od vlade pričakujejo ukrepe za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas ter oblikovanje programov, ki bi spodbudili delodajalce, da bodo delavce v atipičnih oblikah dela zaposlili za nedoločen čas. Zahtevajo tudi takojšnjo spremembo zakona o minimalni plači, ki bi bila odvisna od dejanskih življenjskih stroškov.

V ZSSS opozarjajo, da mora vlada nemudoma določiti sprejemljiva razmerja med plačami menedžerjev in najnižjimi delavskimi plačami v podjetjih, v katerih ima lastninski delež, medtem ko bi nagrade in bonuse za menedžerje 90-odstotno obdavčili. Javno porabo bi morali po mnenju ZSSS zmanjšati z odpravo nepotrebnih izdatkov in racionalizacijo javnih naročil, ne pa z zmanjševanjem plač.

Pri davčni zakonodaji se v ZSSS zavzemajo za bolj progresivno dohodninsko lestvico. Zavezanci z mesečnimi bruto prejemki do 800 evrov naj bi bili plačila dohodnine oproščeni, zato pa naj bi bil bolj obdavčen luksuz. V ZSSS predlagajo tudi, da vlada ukine DDV na najnujnejše življenjske potrebščine.

ZSSS odločno nasprotuje poviševanju starostne meje za upokojitev na 65 let. Finančno vzdržnost pokojninske blagajne bi morali po njihovi oceni zagotoviti z zaposlovanjem mladih za nedoločen čas, ustvarjanjem pogojev za mlade družine, pobiranjem prispevkov za pokojninsko blagajno od vsakega dela, zmanjšanjem sive ekonomije in učinkovitejšim pobiranjem prispevkov.

Zahtevajo, da se vlada v podjetjih, v katerih ima prek Kada in Soda lastniške deleže, odpove dividendam iz dobička, ter da lastnike kapitala pozove, naj dobičke usmerijo v razvoj in odpiranje kakovostnih delovnih mest. V ZSSS zahtevajo tudi, da vlada prepreči neupravičeno dvigovanj cen elektrike, komunalnih storitev, vrtcev… ter da okrepi javno šolstvo in zdravstvo.

Pahor je sindikalistom povedal, da je treba okrepiti socialni dialog in jim zagotovil, da vlada tretjega svežnja protikriznih ukrepov ne bo predlagala, dokler jih ne uskladi s socialnimi partnerji. Predsednik ZSSS Dušan Semolič je opozoril, da "štejejo dejanja" in da se bo kmalu videlo, ali vlada misli resno.