Po njegovih besedah naj bi s tem povečali možnosti enakopravnega vključevanja Romov v družbeno življenje. V romskem naselju Kamenci živi 128 Romov, od tega 43 šoloobveznih otrok.

Kot je še povedal Gantar, je eno ključnih orožij v boju zoper diskriminacijo znanje. Pravica do izobrazbe je temeljna človekova pravica, zagotavljanje enakega dostopa do znanj in informacij pa je ključna civilizacijska pridobitev modernega sveta in obenem naloga demokratične in odgovorne politike. Potrebujemo skupen razmislek o načinih, kako spodbuditi zanimanje in ambicije pri mlajših generacijah romske skupnosti. Na znanju temelječa družba, ki je eden ključnih razvojnih konceptov naše skupne EU, namreč ne more imeti posebne vrednosti, če je iz nje izključen določen del prebivalstva.

Župan občine Črenšovci Anton Törnar je povedal, da je romska populacija različno vključena v okolje in da so te poti različne. "Naša občina pa je vzorčni primer sodelovanja z Romi." Pri tem je mlade Rome pozval, da se zavedajo pomena izobraževanja, ki je ključ za odpiranje vrat v življenje.

V okviru prireditev v počastitev svetovnega dneva Romov je direktorica informacijskega urada Sveta Evrope v RS Kristina Plavšak Krajnc predstavila kampanjo Sveta Evrope "Spregovori proti diskriminaciji". Zatem pa je sledila okrogla miza na temo Enake možnosti v izobraževanju za vse! Tudi za romske otroke?, na kateri so sodelovali samo pripadniki romske skupnosti.