Velikonočna poslanica po Uranovih besedah vsakemu človeku podarja oznanilo upanja. "Družbene razmere, v katerih se nahajamo, so zaznamovale vesoljno človeško družino in kažejo tako na krizo človeka kot tudi družbe," je omenil Uran.

Vzrok za tako stanje je po njegovem mnenju "delovanje vladarja tega sveta, lažnika in očeta laži", ki je v Svetem pismu predstavljen v podobi kače. "V človeka poskuša zasejati dvom. Boga želi prikazati kot rivala človeku, ki mu jemlje svobodo in dostojanstvo," pojasnjuje nadškof. Tako človek poseže "po življenju, do katerega nima pravice, ker je dar".

Kot je poudaril Uran, je Jezusovo bistveno poslanstvo, "da znova dokaže, da je Bog ljubezen". "Jezus na križu je znamenje predane ljubezni, ki je ni mogoče uničiti. Zato smrt in grob nista zadnji dejanji našega bivanja, ampak izpolnjeno življenje in večna sreča," je poslanico zaključil nadškof.

Velika noč nas vzpodbuja, da zgradimo svet, v katerem se bomo znebili prepričanja, da se uspešnost in sreča neke družbe merita le z njeno kupno močjo, je v svoji poslanici zapisal Erniša. Kot je poudaril, nas Bog "namreč ni ustvaril le kot brezbrižne in brezidejne potrošnike, temveč kot razmišljajoče ljudi".

Po njegovih besedah moramo ob Božji ljubezni "tudi mi najti dovolj ljubezni za Življenje", se upreti vsem oblikam nasilja in se "zavzeti za človeka dostojno življenje od njegovega prvega do zadnjega trenutka".

"Boj proti revščini, siromaštvu, boj za mir in pravičnost morajo biti na dnevnem redu slehernega izmed nas. Ni namreč dopustno, da bi na eni strani reklamirali moralo, se zanjo zavzemali, na drugi strani pa prepuščali odgovornost in naloge drugim," poudarja škof Evangeličanske cerkve.

Kot je zapisal, je sicer res, da "resnice smrti iz našega življenja ne moremo odpraviti in kamna minevanja, ki zakriva naš grob, sami odkotaliti". "Toda resnica praznega groba je in ostaja trajen razlog za veselje v svetu, ki je poln gorja, trpljenja, smrti," je prepričan.

Kriza, ki v tem času trka na vrata mnogih družin, je po njegovih besedah "preizkusni kamen in odgovor na vprašanje, ali smo sposobni biti solidarni s soljudmi, tako kot je bil z nami solidaren Bog".

"Svet ne more najti smisla in upanja, če se pogublja v vrtincu lastne sebičnosti in nehumanosti," je v svoji velikonočni poslanici poudaril superintendent Evangelijske binkoštne Cerkve Daniel Brkič.

Kot je zapisal, so veliki programi in strategije svetovnih organizacij dobrodošli, "toda moč finančnega kapitala, karierizem, materializem in hedonizem se pretvorijo v največjo zablodo, če Bog ni na prvem mestu".

Današnja globalna kriza je po njegovih besedah "pravzaprav kriza etičnih meril in vrednot, kajti človeštvo jih išče na napačnem mestu". "Zakaj iščemo življenje sredi smrti? Zakaj vse relativiziramo in bagateliziramo?", sprašuje Brkič.

Kot je poudaril, nam velika noč sporoča, da mora biti merilo vsega človek, ne pa kapital in izkupiček. Slovenija in Evropa bosta po njegovem mnenju "srečnejši, če bosta iskali življenje sredi življenja".

"Vrnimo se raje k zibkam, ne pa h krstam sodobnega časa. Začnimo negovati korenine drevesa, če hočemo ubrati njegove sadove," je ob koncu pozval Brkič.