S poslovnimi rezultati v minulem letu se je na torkovi seji seznanil tudi nadzorni svet, ki mu predseduje Franc Škufca, medtem ko bodo morali preostali delničarji na pojasnila, zakaj je nastalo tako nenavadno visoko odstopanje pri dobičku, počakati do objave letnega poročila. Iz tega bo hkrati razvidno tudi, kako se je lani poslabšal kreditni portfelj NKBM in koliko odpisov slabih posojil so imeli. V Dnevniku smo namreč razkrili, da je NKBM odobrila Istrabenzu kar 62 milijonov evrov posojil, še dodatnih 30 milijonov posojil pa ima pri NKBM najetih MIP, ki je zdaj tudi uradno v stečaju. Za primerjavo, samo posojila tema družbama presegajo čisti dobiček Skupine NKBM v zadnjih dveh letih.

V katerem kreditnem razredu NKBM izkazuje ta posojila, ni znano, v NKBM pa na vprašanje, ali je manjši dobiček posledica odpisov omenjenih posojil, niso jasno odgovorili. Povedali so le, da polovica odpisov "izhaja iz naslova kreditnega tveganja," vendar dodali, da zmanjšanje dobička "ni posledica odpisa naložb". "Ko bo stečajni upravitelj pripravil otvoritveno bilanco MIP, bo morala NKBM prijaviti svojo terjatev in nato oblikovati ustrezne rezervacije, ki bodo neposredno vplivale na dobiček banke in posledično na kapital. Kakšne bodo te rezervacije, ni mogoče napovedati, saj za zdaj ni znano, za koliko bodo terjatve do MIP presegale stečajno maso," pojasnjuje poznavalec razmer, ki je želel ostati neimenovan. Bančniki so še povedali, da tudi v tem primeru ni nujno, da bo NKBM že ob polletju oblikovala rezervacije, saj se utegne zgoditi, da bo počakala do konca leta in nato posojila MIP-u (kolikor ji jih do takrat ne bo uspelo izterjati) prikazala kot izredni odhodek.

Zaradi nižjega lanskega dobička pa bodo temu primerno skromnejše tudi dividende. V NKBM pravijo, da bodo delničarji o izplačilu dividend predvidoma odločali sredi julija, glede na njihovo dividendno politiko pa bi morala letošnja dividenda znašati od 11 do 13 centov za delnico oziroma okoli 40 odstotkov manj kot lani.

Avtor je lastnik delnic NKBM.