Izsledki kažejo, da je rehabilitacijski program takoj po kapi najučinkovitejši, še posebno pri odpravljanju govornih motenj in tudi pri učenju dnevnih dejavnosti. Pražnikarjeve izkušnje kažejo, da ljudje, ki jih obravnavajo v enoti za možgansko kap, živijo dlje kot tisti, ki se zdravijo na navadnem oddelku, se bolj popravijo, osamosvojijo in se večkrat vrnejo v domače okolje. "Če jim nudimo vso potrebno rehabilitacijo, skrajšamo tudi ležalno dobo," poudarja Pražnikar.

V Sloveniji se zgodi okoli 4500 možganskih kapi na leto. 20 odstotkov ljudi v 30 dneh po kapi umre, približno enak odstotek pa ima razmeroma blage motnje. Zadnji ne potrebujejo posebne rehabilitacije, saj se lahko vrnejo na svoje domove. Nekaj odstotkov ljudi je po kapi tako prizadetih, da možnosti za vnovično osamosvojitev nimajo. Okoli 40 odstotkov ljudi bi po možganski kapi potrebovalo rehabilitacijski program. V UKC Ljubljana bodo v novih prostorih nevrološke klinike svojim bolnikom, sprejmejo jih koli 1200 na leto, lahko ponujali ta program. Oddelek za nevrorehabilitacijo je, kot je povedal Pražnikar, velik center tudi v evropskem merilu. Za zdaj, predvsem zaradi pomanjkanja osebja, se bodo v njem posvečali hospitaliziranim bolnikom, v izjemnih primerih pa bodo vključili tudi kakšnega posameznika, ki se nima kam zateči.

Evropsko nevrološko združenje je na podlagi dokazov o terapevtski in finančni učinkovitosti rehabilitacije po možganski kapi predlagalo smernice za organizacijo centrov za možgansko kap, katerih sestavni deli so tudi rehabilitacijski oddelki. V Sloveniji je že pripravljen predlog, da naj bi takšna centra organizirali tudi v Celju in Mariboru.

Najpogostejša posledica možganske kapi je okvara ali zmanjšanje posameznih funkcij, kot so na primer govor, gibanje in občutenje. Zato se ljudje po možganski kapi težko vključijo v socialno okolje, še težje nazaj na delovno mesto. Cilj rehabilitacije pa je, da bi bolniku čim bolj pomagali, da bi lahko živel tako, kot je živel pred boleznijo.

Pražnikar pravi, da je napredek pri rehabilitaciji najopaznejši v prvih devetih tednih, vendar se funkcijski status popravlja vsaj leto dni. Zgodnja rehabilitacija omeji tudi nadaljnje zaplete po možganski kapi, kot so venska tromboza, pljučna embolija in aspiracijska pljučnica.