"Družba Istrabenz vas obvešča o odsvojitvi 43.500 in 126.365 delnic družbe Petrol, kar skupaj predstavlja 8,15 odstotka glasovalnih pravic," piše v sporočilu za javnost.

Kot je znano, je Mercator že v petek z NLB sklenil pogodbo, na podlagi katere je postal lastnik 126.365 oz. 6,06 odstotka delnic Petrola. Po ugotovitvah koprske holdinške družbe gre za delnice, ki jih je NLB zasegla Istrabenzu zaradi neizpolnitve obveznosti iz pogodbe o prodaji in reodkupu delnic.

Drugi omenjeni delež v višini 43.500 delnic pa je bil zastavljen pri Hypo Alpe-Adria-Bank, so pojasnili v Petrolu in dodali, da je imel Istrabenz v Petrolu skupno nekaj manj kot 18 odstotkov delnic. Od tega je imel neposredno v svoji lasti 3,79 odstotka, ostalo je imel zastavljeno pri bankah.