Banke upnice Istrabenza so sicer v sredo ob obravnavi razmer v koprskem holdingu, ki je od ponedeljka nesolventen, nadzornemu svetu Istrabenza predlagale takojšnjo zamenjavo celotne uprave in imenovanje nove, delničarje pa pozvale, da zagotovijo ustrezno kapitalsko ustreznost Istrabenza in poskrbijo za ustrezno dokapitalizacijo družbe.

Kot so po skoraj peturnem sestanku v imenu upnic v sredo sporočili iz Nove Ljubljanske banke (NLB), upnice tudi pričakujejo, da bo Istrabenz omogočil svetovalcem, ki jih bodo določile banke, izvedbo skrbnega pregleda poslovanja Istrabenza in njegovih povezanih družb za namen odločanja o načrtu finančne reorganizacije družbe.

Banke sicer vidijo rešitev problema glede Istrabenza v sodelovanju bank z lastniki, nadzornim svetom in upravo podjetja. Bankam holding Istrabenz skupaj s svojimi družbami dolguje okoli 930 milijonov evrov.

Sredinega sestanka so se udeležili predstavniki vseh 19 bank upnic, med drugim pa sta bila navzoča tudi predsednik nadzornega sveta Istrabenza Tomaž Toplak in Marko Jazbec, ki naj bi bil kandidat bank upnic za novega prvega moža Istrabenza.

Bavčar je, kot je znano, v ponedeljek odstopil, s položaja pa bo odšel 15. maja. Kadrovska komisija, sestavljena iz članov nadzornega sveta Istrabenza, je v torek že pozvala banke upnice in ostale zainteresirane, da predložijo imena morebitnih kandidatov za razširjeno upravo, ki naj bi v prihodnje štela tri člane.

Ker banke z upravo in največjimi delničarji Istrabenza niso dosegle dogovora o finančni konsolidaciji družbe, mora zdaj uprava v skladu z zakonodajo pripraviti načrt finančnega prestrukturiranja družbe. Bavčar v torek na novinarski konferenci v Kopru ni izključil možnosti za dosego dogovora med vsemi udeleženci v procesu mimo sodnih poti.

Prvi nadzornik Toplak pa je v sredo za Odmeve na TV Slovenija dejal, da stečaj Istrabenza ne pride v poštev. Napovedal je, da se bo v četrtek dopoldne sestal nadzorni odbor in sestavil skupino, ki bo pripravila sanacijski program Istrabenza, ob tem pa ni izključil možnosti, da bi pri pripravi programa sodeloval Bavčar.

Toplak je še dejal, da je predlog, ki ga je z bankami poskušal izpogajati Bavčar, vsebinsko predstavljal prostovoljno poravnavo: "Banke so to zavrnile kljub temu da bi bile 100 odstotno poplačane. Zaradi tega je družba morala razglasiti nesolventnost."

Toplak je pojasnil, da ima Istrabenz, na podlagi zakona o finančnem poslovanju od ponedeljka dalje tri mesece časa za pripravo načrta finančnega reprogamiranja. "Na podlagi tega bo mogoče najti dolgoročno rešitev za Istrabenz," je dejal in ob tem pozval banke upnice, naj se vzdržijo enostranskih dejanj, saj ta zmanjšujejo vrednost premoženja Istrabenza, kar "se bo poznalo pri pripravi finančnega reprogramiranja".