Medtem ko naj bi lastniki (Petrol, NFD) po naših informacijah vztrajali, da morajo banke reprogramirati ali celo delno odpisati posojila, so banke včeraj pozno popoldne delničarje uradno pozvale, naj z dokapitalizacijo zagotovijo kapitalsko ustreznost Istrabenza. "Rešitev problema Istrabenza vidimo v sodelovanju bank z lastniki, nadzornim svetom in upravo podjetja," je včeraj sporočila skupina 19 bank upnic in v nadaljevanju poleg dokapitalizacije naštela še preostale tri pogoje. Prvič, takojšnjo zamenjavo celotne uprave Istrabenza z Igorjem Bavčarjem na čelu. Drugič, skrbni pregled holdinga in skupine Istrabenz, ki bi ga izpeljali svetovalci, določeni od bank (gre za svetovalno hišo A. T. Kearney), novi upravi pa bi služil za pripravo načrta finančne reorganizacije družbe. In tretjič, imenovanje nove uprave, ki bi jo vodil Marko Jazbec. Čeprav je ta prevzem položaja pred bankirji pogojeval z zahtevo, da bo imela nova uprava Istrabenza le dva člana, poznavalci razmer ocenjujejo, da mu z njo ne bo uspelo. Po zadnjih informacijah je vse manj možnosti, da bosta v predvidoma tričlanski upravi sedela dva predstavnika lastnikov, pri čemer naj bi svoj "sedež" izgubil Petrol, največji lastnik Istrabenza. Nadzorni svet naj bi novo upravo imenoval še danes, ko bo predloge za imenovanje oblikovala tudi novoustanovljena kadrovska komisija.

Čeprav so banke omenjene pogoje zajele tudi v pismo o nameri, ki so ga v ponedeljek po elektronski pošti poslale na nadzorni svet Istrabenza, je v njem po naših informacijah še nekaj dodatnih členov, ki jih banke v včerajšnjem sporočilu za javnost niso omenjale. Med njimi je treba izpostaviti določilo, da se bo svež kapital v znesku 50 milijonov evrov, ki bi ga morali vplačati lastniki Istrabenza, uporabil za servisiranje in zmanjšanje trenutnega dolga nezavarovanih upnikov, torej bank. Prav tako so banke še v začetku tedna zahtevale, naj Istrabenz celotno premoženje, vključno z lastniškimi deleži v Drogi Kolinski, Petrolu in družbi Instalacija, "odsvoji" v tako imenovano košarico finančnega premoženja za zavarovanje terjatev (collateral pool), ki jo bo družba uporabila pri prestrukturiranju.

Iz pisma o nameri, ki ga je podpisalo vseh 19 bank, je razvidno tudi, da so se za zdaj zedinile le v tem, da Istrabenz rešujejo skupaj, ne pa tudi o načinu in časovnici sanacije. O tej naj bi se banke dogovorile v nadaljnjih pogajanjih, pri čemer je treba opozoriti, da ima Istrabenz za pripravo načrta finančne reorganizacije čas le do konca aprila. Prav tako pismo o nameri ne opredeljuje mandata svetovalne hiše A. T. Kearney.

Predsednik uprave NLB Draško Veselinovič je pred včerajšnjim srečanju dejal le, da "se pogajanja, potem ko so nadzorniki prejeli pismo o nameri, nadaljujejo". Po sestanku bank za izjave ni bil dosegljiv.